Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001124

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MERKEBİN (EQUUS ASINUS L.) MEDULLA SPINALIS'İ ÜZERİNDE KOMPARATİF - MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001124

Öz

Bu araştmnada Ankara yöresinden temin edilen 6 adet ergin
merkep (4 dişi, 2 erkek) kullanrldT. Medulla spinalis'in merkepte S2
ile S3 vertebralan arasmda soıılandığı te.ıpit edildi.
Her segmentteli altnan transI'ersal kesitler incelendi. Buna göre
en geniş kesit alanma sahip segmentin 126 mm':'.ile Cs olduğu görüldü.
Sacral bölge gözönüne almmadığında en dar kesit alanı 66 m/112 ile T6
ve T7 de saptandı. Substantia grisea alanınlJ1 toplam kesit alanma oram
en fazla % 35 lik bir oranla S4, en düşük ise % 7.57 ile T7
segmentinde
bulundu.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

M. Kamil Özel

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1988
Yayımlandığı Sayı Yıl 1988Cilt: 35 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Özel, M. K. (1988). MERKEBİN (EQUUS ASINUS L.) MEDULLA SPINALIS’İ ÜZERİNDE KOMPARATİF - MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 35(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001124
AMA Özel MK. MERKEBİN (EQUUS ASINUS L.) MEDULLA SPINALIS’İ ÜZERİNDE KOMPARATİF - MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1988;35(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001124
Chicago Özel, M. Kamil. “MERKEBİN (EQUUS ASINUS L.) MEDULLA SPINALIS’İ ÜZERİNDE KOMPARATİF - MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35, sy. 01 (Ocak 1988). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001124.
EndNote Özel MK (01 Ocak 1988) MERKEBİN (EQUUS ASINUS L.) MEDULLA SPINALIS’İ ÜZERİNDE KOMPARATİF - MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 01
IEEE M. K. Özel, “MERKEBİN (EQUUS ASINUS L.) MEDULLA SPINALIS’İ ÜZERİNDE KOMPARATİF - MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 35, sy. 01, 1988, doi: 10.1501/Vetfak_0000001124.
ISNAD Özel, M. Kamil. “MERKEBİN (EQUUS ASINUS L.) MEDULLA SPINALIS’İ ÜZERİNDE KOMPARATİF - MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35/01 (Ocak 1988). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001124.
JAMA Özel MK. MERKEBİN (EQUUS ASINUS L.) MEDULLA SPINALIS’İ ÜZERİNDE KOMPARATİF - MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35. doi:10.1501/Vetfak_0000001124.
MLA Özel, M. Kamil. “MERKEBİN (EQUUS ASINUS L.) MEDULLA SPINALIS’İ ÜZERİNDE KOMPARATİF - MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 35, sy. 01, 1988, doi:10.1501/Vetfak_0000001124.
Vancouver Özel MK. MERKEBİN (EQUUS ASINUS L.) MEDULLA SPINALIS’İ ÜZERİNDE KOMPARATİF - MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35(01).