Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001113

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA PİYASASINDA SATILAN BAZI İŞLENMıŞ ET ÜRÜNLERıNİN NİTRAT VE NİTRİT İÇERiKLERı ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001113

Öz

Bu çalışma kapsammda, Ankara piyasasından sağlanmış
8 firmaya ait salam (23), sosis (26), sucuk (30), pastlrlna (11) ve jöle
işkembe (3)'den oluşan toplam 93 adet işlenmiş et ürününün nitrat ve
nitrit içerikleri araştırıkli. Kadmiyum redüksiyon kolonu ile indirgeme
ve spektrofotometrik ölçüm esasına dayanan hir yöntemle gerçekleştirilen analizler sonucunda örneklerin hepsinde nitrit ve nitrat varlığı
saptanmıştır. Bireysel analiz sonuçlarına göre nitrat içeriği yoğunluğunun 5.39-862.4 ppm ve nitrit değerlerinin de 4.0-180. O ppm
düzeyleri arasmda değiştiği belirlenmiştir.
Et ürünü çeşidi dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonunda
ppm esasına göre ortalama nitrat ve nitrit içeriği düzeyleri sırasıyla
salamda 214.19,64.45; sosisde 143.63,94.25; sucukda 155.87,30.93;
pastırmada 28.62,79.79 ve jö'le işkembede 15.33,61.37 olarak hesaplanmıştır.
Farklı firmalar tarafmdan üretilen et ürünleri çeşidine göre yapılan
istatistik analizler sonucunda aym çeşitten ürünlerin nitrat ve nitrif
değerleri arasmda önemli bir farklılık bulunama'l1lştır.
Çalışmayla sağlanan bulguların literatür verilerle karşılaştll'llması sonucunda ülkemizde işlenmiş et ürünü hazırlayan belli başlı firmalarda ürün ayrımı gözetilmeksizin, üretim aşamasmda insan sağlığı
için sakmcalı sayılabilecek düzeylerde nitratlı ve nifritli bileşiklerin
kul/am ldığı ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf Şanlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1988
Yayımlandığı Sayı Yıl 1988Cilt: 35 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Şanlı, Y. (1988). ANKARA PİYASASINDA SATILAN BAZI İŞLENMıŞ ET ÜRÜNLERıNİN NİTRAT VE NİTRİT İÇERiKLERı ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 35(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001113
AMA Şanlı Y. ANKARA PİYASASINDA SATILAN BAZI İŞLENMıŞ ET ÜRÜNLERıNİN NİTRAT VE NİTRİT İÇERiKLERı ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1988;35(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001113
Chicago Şanlı, Yusuf. “ANKARA PİYASASINDA SATILAN BAZI İŞLENMıŞ ET ÜRÜNLERıNİN NİTRAT VE NİTRİT İÇERiKLERı ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35, sy. 01 (Ocak 1988). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001113.
EndNote Şanlı Y (01 Ocak 1988) ANKARA PİYASASINDA SATILAN BAZI İŞLENMıŞ ET ÜRÜNLERıNİN NİTRAT VE NİTRİT İÇERiKLERı ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 01
IEEE Y. Şanlı, “ANKARA PİYASASINDA SATILAN BAZI İŞLENMıŞ ET ÜRÜNLERıNİN NİTRAT VE NİTRİT İÇERiKLERı ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 35, sy. 01, 1988, doi: 10.1501/Vetfak_0000001113.
ISNAD Şanlı, Yusuf. “ANKARA PİYASASINDA SATILAN BAZI İŞLENMıŞ ET ÜRÜNLERıNİN NİTRAT VE NİTRİT İÇERiKLERı ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35/01 (Ocak 1988). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001113.
JAMA Şanlı Y. ANKARA PİYASASINDA SATILAN BAZI İŞLENMıŞ ET ÜRÜNLERıNİN NİTRAT VE NİTRİT İÇERiKLERı ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35. doi:10.1501/Vetfak_0000001113.
MLA Şanlı, Yusuf. “ANKARA PİYASASINDA SATILAN BAZI İŞLENMıŞ ET ÜRÜNLERıNİN NİTRAT VE NİTRİT İÇERiKLERı ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 35, sy. 01, 1988, doi:10.1501/Vetfak_0000001113.
Vancouver Şanlı Y. ANKARA PİYASASINDA SATILAN BAZI İŞLENMıŞ ET ÜRÜNLERıNİN NİTRAT VE NİTRİT İÇERiKLERı ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35(01).