Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KÖPEKLERDE ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERDE İNTRAVENÖZ REGİNOAL ANESTEZİ ÜZERİNE KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI

Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 02.03, 275 - 288, 01.01.1988

Öz

Bu çalişma, klinik pratikte İVRA'n111 avantaj ve dezavantajlarım ortaya koymak amacıyla yapTlnuştır. Bu amaçla, A .Ü. Veteriner
Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalt Kliniği'ne getirilen ekstremitelerinde
çeşitli lezyonlar bulunan değişik Trk, yaş ve cinsiyetteki 26 köpek materyal olarak ku!la11l111llştır.Buıılarln 17 taııesiııi klinik olgular, geriye
kalan 9 taııesiııi de deııeysel amaçla k u!lamlanlar oluşturmaktaelir.
iv RA içiıı, ~,;,2'lik Citaııest solü.ıyoııuııdaıı 0,5. i mllkg olarak
intraveııöz eı(jek te edi/di. £lastik band veya Esmarch handı anestezik
solüsyonuıı genel kaıı dolaşll11/lıakanşmasll1l önlemek anwClyla, lezyunun proksimaliııde huluııaıı eklemin üstünde uygulaııdı.
Anestezi, eı(jeksiyondaıı 3-10 dakika soııra haşladı ve 30-75 dakika
sürdü. Bôlgede duyar""ğll1 başlaııgıcı, bandm kaldmlmasll1dan 1-10
dakika sonra oldu.
Uygulama solıuçlarlnllZa göre; j VRA, köpeklerin ekstremiteleri
üzeriilde şirurjikal lezyonlarln operati! sağaltll1llannda, genelllikle paha" ve uygulama riski bulunan genel anestezi'ye tercih edilmelidir
kanısım taşll/wk tayız.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet GÜRKAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1988
Yayınlandığı Sayı Yıl 1988Cilt: 35 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd845003, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1988}, volume = {35}, number = {02.03}, pages = {275 - 288}, title = {KÖPEKLERDE ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERDE İNTRAVENÖZ REGİNOAL ANESTEZİ ÜZERİNE KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI}, key = {cite}, author = {Gürkan, Mehmet} }
APA Gürkan, M. (1988). KÖPEKLERDE ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERDE İNTRAVENÖZ REGİNOAL ANESTEZİ ÜZERİNE KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 35 (02.03) , 275-288 . Retrieved from http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59940/845003
MLA Gürkan, M. "KÖPEKLERDE ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERDE İNTRAVENÖZ REGİNOAL ANESTEZİ ÜZERİNE KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 (1988 ): 275-288 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59940/845003>
Chicago Gürkan, M. "KÖPEKLERDE ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERDE İNTRAVENÖZ REGİNOAL ANESTEZİ ÜZERİNE KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 (1988 ): 275-288
RIS TY - JOUR T1 - KÖPEKLERDE ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERDE İNTRAVENÖZ REGİNOAL ANESTEZİ ÜZERİNE KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI AU - MehmetGürkan Y1 - 1988 PY - 1988 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 275 EP - 288 VL - 35 IS - 02.03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi KÖPEKLERDE ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERDE İNTRAVENÖZ REGİNOAL ANESTEZİ ÜZERİNE KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI %A Mehmet Gürkan %T KÖPEKLERDE ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERDE İNTRAVENÖZ REGİNOAL ANESTEZİ ÜZERİNE KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI %D 1988 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 35 %N 02.03 %R %U
ISNAD Gürkan, Mehmet . "KÖPEKLERDE ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERDE İNTRAVENÖZ REGİNOAL ANESTEZİ ÜZERİNE KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 / 02.03 (Ocak 1988): 275-288 .
AMA Gürkan M. KÖPEKLERDE ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERDE İNTRAVENÖZ REGİNOAL ANESTEZİ ÜZERİNE KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988; 35(02.03): 275-288.
Vancouver Gürkan M. KÖPEKLERDE ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERDE İNTRAVENÖZ REGİNOAL ANESTEZİ ÜZERİNE KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1988; 35(02.03): 275-288.
IEEE M. Gürkan , "KÖPEKLERDE ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERDE İNTRAVENÖZ REGİNOAL ANESTEZİ ÜZERİNE KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 35, sayı. 02.03, ss. 275-288, Oca. 1988