Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 02.03, 238 - 245, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001157

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

EFFECT OF RADURIZATlON AND PACKAGING ON THE SHELF-LIFE AND QUALlTY OF THE ANCHOVY (ENGRAULiS ENCRASİCALUS) 1

Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 02.03, 238 - 245, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001157

Öz

Bu çahşma ile radurizasyon ve paketlemenin 0-3 C o de depolanan hamsi bahğm1l1 korunma süresi, duyusal, kimyasal ve mikrobiorolojik kalitesi üzerine etkileri incelendi, Vakıtm, CO'!.,:hava (60+40)
ve normal atmosfer altmda paketlenen taze balik örneklerine i kGy
doz uygulandı. Depolama öncesi çiğ ve pişirilmiş olarak yaprlan organolep/ik muayenelerde, lşmlannllş ve lş1l11anmamışbahk örnekleri arasmda
önemli bir farkhlik bulıınmadı. i kGy dozla ışmlaııan hamsi örneklerinin
0-3 Co deki korunma süreleri normal atmo!Jfer altmda paketlemelerde
iO gün, vakum ve COı
ortam h paketlemelerde ı3 gün olarak bıııundu.
Vakum-ışmlama ve C01-ışmlama komhinasyonlannm aerob ik mezofilik
ve anaerobik ve fakültatif' anaerobik mikroorganizmalar üzerine daha
etkili olduklan görüldü. lşmlanmış ve ışmlanmamış örneklerin TV B-N
değerlerinin depolama süresince organoleptik det!işikliklerle iyi korelasyon verdiği belirlendi. Sonuçta vakum paketleme ile birlikte i kGy doz
uygulamas1l1m, taze hamsi balrğm1l10-3 oC de korunma süresini kontrola
göre 9 gün daha fazla uzatarak tercih edilir durumda olduğu hulundıı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bülent Mutluer

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1988
Yayımlandığı Sayı Yıl 1988Cilt: 35 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Mutluer, B. (1988). EFFECT OF RADURIZATlON AND PACKAGING ON THE SHELF-LIFE AND QUALlTY OF THE ANCHOVY (ENGRAULiS ENCRASİCALUS) 1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 35(02.03), 238-245. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001157
AMA Mutluer B. EFFECT OF RADURIZATlON AND PACKAGING ON THE SHELF-LIFE AND QUALlTY OF THE ANCHOVY (ENGRAULiS ENCRASİCALUS) 1. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1988;35(02.03):238-245. doi:10.1501/Vetfak_0000001157
Chicago Mutluer, Bülent. “EFFECT OF RADURIZATlON AND PACKAGING ON THE SHELF-LIFE AND QUALlTY OF THE ANCHOVY (ENGRAULiS ENCRASİCALUS) 1”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35, sy. 02.03 (Ocak 1988): 238-45. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001157.
EndNote Mutluer B (01 Ocak 1988) EFFECT OF RADURIZATlON AND PACKAGING ON THE SHELF-LIFE AND QUALlTY OF THE ANCHOVY (ENGRAULiS ENCRASİCALUS) 1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 02.03 238–245.
IEEE B. Mutluer, “EFFECT OF RADURIZATlON AND PACKAGING ON THE SHELF-LIFE AND QUALlTY OF THE ANCHOVY (ENGRAULiS ENCRASİCALUS) 1”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 35, sy. 02.03, ss. 238–245, 1988, doi: 10.1501/Vetfak_0000001157.
ISNAD Mutluer, Bülent. “EFFECT OF RADURIZATlON AND PACKAGING ON THE SHELF-LIFE AND QUALlTY OF THE ANCHOVY (ENGRAULiS ENCRASİCALUS) 1”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35/02.03 (Ocak 1988), 238-245. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001157.
JAMA Mutluer B. EFFECT OF RADURIZATlON AND PACKAGING ON THE SHELF-LIFE AND QUALlTY OF THE ANCHOVY (ENGRAULiS ENCRASİCALUS) 1. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35:238–245.
MLA Mutluer, Bülent. “EFFECT OF RADURIZATlON AND PACKAGING ON THE SHELF-LIFE AND QUALlTY OF THE ANCHOVY (ENGRAULiS ENCRASİCALUS) 1”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 35, sy. 02.03, 1988, ss. 238-45, doi:10.1501/Vetfak_0000001157.
Vancouver Mutluer B. EFFECT OF RADURIZATlON AND PACKAGING ON THE SHELF-LIFE AND QUALlTY OF THE ANCHOVY (ENGRAULiS ENCRASİCALUS) 1. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35(02.03):238-45.