Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TRACHEOBRONCHİAL SIVI MUAYENELERİ VE SAĞALTIMI

Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 02.03, 553 - 566, 01.01.1988

Öz

Respiratorik hastalik semptomlarmm gösteren çeşitli yaş,
cins ve ırktan i6 adet sığır klinik, hematolojik ve laboratuvar yöntemleriyle muayene edilmiştir. Klinik olarak solunum ve nabız frekansı, beden ısısı, lenl yumrulan, mukozalar ve burun akmfllan kontrol edilmiş,
eritrosit, lökosit sayzlan, hematokrit değerleri, lökosit formülü yapılarak da lökosit yüzdeleri belirlenmiştir. Aynca trakeabronşiyal slVlları
almarak laboratuvarda kültürleri yapz/mış, Streptocoe' lar, Staphyloeoe'-
lar, diğer gram (-) ve (+) basi!ler, Candiekıe türleri, CorynebacteriUln
pyogenes, Esc!ıerichia eoli, Pseuaomonas türü mikroorganizmalar izole
edilmiş ve hunlara ait antibiyogramlar yapzlarak uygun antibiyotikler
saptanmış, hasta hayvanlar hu antibiyotiklerle sağaltz/mışlardır. Bir
hayvan kesilmiş, 15 hayvan iyileşmiş ve /~ 93.75 oranmda bir iyileşme
sağlanmışt ır.
Sağa/tıından sonra hayvanlann hepsinde tekrar klinik, hematolojik
ve trakeabronşiyal sıvılann laboratuvar muayeneleri yapz/mış, sonuçlar
tablolar halinde gösterilmiş ve karşz/aştll'llmalar istatistiki olarak değerlendirilmişt ir.
Sağaltıın öncesi ve sonrası hematokrit değerleri, segment ve band
nötrofil ve lenfosit yüzdeleri arasmdaki farkirlik önemli bulunmuştur.
(P < 0.01).
Sağaitım süresi en az 4, en çok 6 gün devam etmiş, hastalara antibiyotiklerden haşka sadece yem premiksleri (Oramin OR) verilmiştir.
Sığırlarda respiratorik hastaliklarm etyolojik ta/llsı ve sağalfllm
ıçm uygulanan en emin yöntem olarak değerlendirilen trakeabronşiya!
sıvmtn laboratuvar muayeneleri, sağaltıında başanyı arttırması dolayısıyla pratikte çok yaral'li olacaktır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin Yılmaz İmren

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1988
Yayımlandığı Sayı Yıl 1988Cilt: 35 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA İmren, H. Y. (1988). SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TRACHEOBRONCHİAL SIVI MUAYENELERİ VE SAĞALTIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 35(02.03), 553-566.
AMA İmren HY. SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TRACHEOBRONCHİAL SIVI MUAYENELERİ VE SAĞALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1988;35(02.03):553-566.
Chicago İmren, Hüseyin Yılmaz. “SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TRACHEOBRONCHİAL SIVI MUAYENELERİ VE SAĞALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35, sy. 02.03 (Ocak 1988): 553-66.
EndNote İmren HY (01 Ocak 1988) SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TRACHEOBRONCHİAL SIVI MUAYENELERİ VE SAĞALTIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 02.03 553–566.
IEEE H. Y. İmren, “SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TRACHEOBRONCHİAL SIVI MUAYENELERİ VE SAĞALTIMI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 35, sy. 02.03, ss. 553–566, 1988.
ISNAD İmren, Hüseyin Yılmaz. “SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TRACHEOBRONCHİAL SIVI MUAYENELERİ VE SAĞALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35/02.03 (Ocak 1988), 553-566.
JAMA İmren HY. SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TRACHEOBRONCHİAL SIVI MUAYENELERİ VE SAĞALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35:553–566.
MLA İmren, Hüseyin Yılmaz. “SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TRACHEOBRONCHİAL SIVI MUAYENELERİ VE SAĞALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 35, sy. 02.03, 1988, ss. 553-66.
Vancouver İmren HY. SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TRACHEOBRONCHİAL SIVI MUAYENELERİ VE SAĞALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35(02.03):553-66.