Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 02.03, 476 - 487, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001169

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MERKEBİN (EQUUS ASINUS L) MEDULLA SPINALIS'I ÜZERıNDE KOMPARATIF-MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR II: SEGMENTLERİN TOPOGRAFİK İNCELENMESİ

Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 02.03, 476 - 487, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001169

Öz

Bu çalişmada Ankara yöresinden toplanan 7 adet (4 dişi,
3 erkek) ergin merkep kullanıldı. Cavum subarachnoidale ve liquor
cerebrospinalis'i içeren dura mater spinalis'in 5. sacral vertebra'da,
8.85 cm uzunluğunda olan fi/um terminale'nin 5. sacral vertebra'nm
caudal yarımmda ve fi/um terminale durae matris'in 3. caudal vertebra'nm başlangicmda sonlandiğı görüldü.
Vertebra'ların corpus'u ile medulla spinalis segmentlerinin ilişkisi
incelendi. C" T9 ve L3 segmentlerinin aynı numaralı vertebra'larda yer
aldığı saptandı. Cı ile Tg arasmdaki segmentler ve L4 den sonraki segmentlerin hepsinin cranial'e, Tıo ile Lı arasındaki segmentlerin ise cauda/'-
e doğru kaydığı gözlendi.
Spinal sinirlerin intra dural uzunluğunun L4 segmentinden sonra,
extra dural uzunluğunun ise Ls segmentinden sonra arttığı belirlendi.
Ganglion spinale' lerin, cervical, thoracal ve lumbal kısımlarda
foramen intervertebrale veya foramen vertebrale laterale'lerin (Cı ve
Cı segmentlerinde) içinde ya da çok yakınında yerleştiği, ancak sacral
ve caudal klSlmlarda canalis vertebralis'in içinde yer a!dTğl görüldü.
Segment uzunlukları ile kök bölgesi uzunluklarının ölçüleri almdı,
buna göre medulla spinalis'in en uzun segmentinin ortalama 66.75 mm
uzunluk ile C3 olduğu, conus medullaris bölgesi dişlılda kalan en kısa
segmentin 18.5 mm uzunluk ile Tı olduğu gözlendi. En büyük kök bölgesi
uzunluğunun ise Cs
segmentinde ve 49 mm olduğu saptandı. Ayrıca intumescentia cervicalis ve intumescentia lumbalis bölgesinde bulunan
segmentlerde, segment uzunluğu ile kök bölgesi uzunluğunun hemen hemen aynı olduğu görüldü.
Bilateralolarak bulunan ligamentum denticulatum'un Ss ve Caı
segmentlerinin birleşme yerinde sonlandıği, bu ligamentin her bir tarafında yer alan 30 adet diş benzeri Çlkıntmın sonuncusunun L3 ile L4
segmentleri arasından dura mater'e yapiştığı saptandı. Nervus accessorius'un radices spinales'inin C7
segmentinden orijin aldığı belirlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Merih Hazıroğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1988
Yayımlandığı Sayı Yıl 1988Cilt: 35 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Hazıroğlu, M. (1988). MERKEBİN (EQUUS ASINUS L) MEDULLA SPINALIS’I ÜZERıNDE KOMPARATIF-MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR II: SEGMENTLERİN TOPOGRAFİK İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 35(02.03), 476-487. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001169
AMA Hazıroğlu M. MERKEBİN (EQUUS ASINUS L) MEDULLA SPINALIS’I ÜZERıNDE KOMPARATIF-MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR II: SEGMENTLERİN TOPOGRAFİK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1988;35(02.03):476-487. doi:10.1501/Vetfak_0000001169
Chicago Hazıroğlu, Merih. “MERKEBİN (EQUUS ASINUS L) MEDULLA SPINALIS’I ÜZERıNDE KOMPARATIF-MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR II: SEGMENTLERİN TOPOGRAFİK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35, sy. 02.03 (Ocak 1988): 476-87. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001169.
EndNote Hazıroğlu M (01 Ocak 1988) MERKEBİN (EQUUS ASINUS L) MEDULLA SPINALIS’I ÜZERıNDE KOMPARATIF-MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR II: SEGMENTLERİN TOPOGRAFİK İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 02.03 476–487.
IEEE M. Hazıroğlu, “MERKEBİN (EQUUS ASINUS L) MEDULLA SPINALIS’I ÜZERıNDE KOMPARATIF-MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR II: SEGMENTLERİN TOPOGRAFİK İNCELENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 35, sy. 02.03, ss. 476–487, 1988, doi: 10.1501/Vetfak_0000001169.
ISNAD Hazıroğlu, Merih. “MERKEBİN (EQUUS ASINUS L) MEDULLA SPINALIS’I ÜZERıNDE KOMPARATIF-MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR II: SEGMENTLERİN TOPOGRAFİK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35/02.03 (Ocak 1988), 476-487. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001169.
JAMA Hazıroğlu M. MERKEBİN (EQUUS ASINUS L) MEDULLA SPINALIS’I ÜZERıNDE KOMPARATIF-MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR II: SEGMENTLERİN TOPOGRAFİK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35:476–487.
MLA Hazıroğlu, Merih. “MERKEBİN (EQUUS ASINUS L) MEDULLA SPINALIS’I ÜZERıNDE KOMPARATIF-MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR II: SEGMENTLERİN TOPOGRAFİK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 35, sy. 02.03, 1988, ss. 476-87, doi:10.1501/Vetfak_0000001169.
Vancouver Hazıroğlu M. MERKEBİN (EQUUS ASINUS L) MEDULLA SPINALIS’I ÜZERıNDE KOMPARATIF-MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR II: SEGMENTLERİN TOPOGRAFİK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35(02.03):476-87.