Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 02.03, 432 - 450, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001163

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

HAYVANAT BAHÇELERİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ MEMELİLERİN HELMİNTLERİ

Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 02.03, 432 - 450, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001163

Öz

Türkiye'de hayvanat bahçelerinde bamıdmlan değişik memelilerin parazit!eri ile ilgili bir araştırmaya rastlan11la1111şolması nedeni ile bu literatür taraması yapılmıştır. Bu konuda yapılacak araştırmalara ışık tutmak amaçlanmıştır. Kolaylık olması için hayvanat bahçelerinde bulunan memeliler gruplandırılmış ve bunlarııı helmint pG/'azilleri trematad, cestod, nematod ve acanthocephala olarak smiflandrnlarak ayrı ayrı verilmiştir. Okuyana kolaylık sağlamak amacı ile hayvan
gruplarma ait helmintler tablolar halinde hazırlanarak metnin sonuna
eklenmiştir.
Hayvanat bahçeleri değişik gruplara ait çok sayıda hayvanı barındıran sınırlı alana kurulmuş halka açık yerlerdir. Birim alan başına
düşen hayvan sayısı ve çeşidi bakımından doğanın en zengin barınaklarından biri olarak kabul edilebilir.
Hayvanat bahçesi hayvanlarında evcil ve yabani hayvanlarda
görülen birçok hastalığın yanısıra paraziter hastalıklara da oldukça
sık rastlanmaktadır. Nitekim yapılan çalışmalarda birçok parazitin
varlığı ortaya konmuştur. Diğer taraftan, hayvanat bahçelerine ser best ve vahşi yaşamdan yeni hayvanların getirilmesi hayvanat bahçeleri
arasındaki nakiller, hijyenik koşulları sağlamadaki güçlükler vb. gibi
nedenlerle paraziter hastalıkların görülme olasılığı artmaktadır. Halkın bu gibi yerleri sık ziyaret etmesi, zaman zaman buralardan halka
hayvan satılması nedenleriyle halk sağlığı ve zoonozlar yönünden hayvanat bahçelerinin önemi gittikçe artmaktadır. Yurdumuzda hayvanat
bahçelerindeki hayvanların parazitleri ile ilgili bir. araştırma bulunmadığmdan, bundan sonra bu konuda çalışacaklara ışık tutmak amacı ile bu literatür taraması yapılmış ve değişik hayvanat bahçelerindeki
hayvanlarda yaşayan helmintler hayvan gruplarına göre ek tablolar
halinde özetlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Tiğin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1988
Yayımlandığı Sayı Yıl 1988Cilt: 35 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Tiğin, Y. (1988). HAYVANAT BAHÇELERİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ MEMELİLERİN HELMİNTLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 35(02.03), 432-450. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001163
AMA Tiğin Y. HAYVANAT BAHÇELERİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ MEMELİLERİN HELMİNTLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1988;35(02.03):432-450. doi:10.1501/Vetfak_0000001163
Chicago Tiğin, Yılmaz. “HAYVANAT BAHÇELERİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ MEMELİLERİN HELMİNTLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35, sy. 02.03 (Ocak 1988): 432-50. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001163.
EndNote Tiğin Y (01 Ocak 1988) HAYVANAT BAHÇELERİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ MEMELİLERİN HELMİNTLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 02.03 432–450.
IEEE Y. Tiğin, “HAYVANAT BAHÇELERİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ MEMELİLERİN HELMİNTLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 35, sy. 02.03, ss. 432–450, 1988, doi: 10.1501/Vetfak_0000001163.
ISNAD Tiğin, Yılmaz. “HAYVANAT BAHÇELERİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ MEMELİLERİN HELMİNTLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35/02.03 (Ocak 1988), 432-450. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001163.
JAMA Tiğin Y. HAYVANAT BAHÇELERİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ MEMELİLERİN HELMİNTLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35:432–450.
MLA Tiğin, Yılmaz. “HAYVANAT BAHÇELERİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ MEMELİLERİN HELMİNTLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 35, sy. 02.03, 1988, ss. 432-50, doi:10.1501/Vetfak_0000001163.
Vancouver Tiğin Y. HAYVANAT BAHÇELERİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ MEMELİLERİN HELMİNTLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35(02.03):432-50.