Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BİR SlGIR FÖTÜSÜNDE CHELİOGNATHOPALATOSCHISIS OLGUSU

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987

Öz

Bu araştmnada, 7 yaşmda Do/tu Anadolu Kırıııızısı hir inekteli elde edilen 7 aylık ölü hir erkek fötiiste rastlanan eheliognathopalotoselıisi.\" olgusu iııceıeııdi.
Fötüsüıı dışbaklsl11da, doğmasal hozukluğun sadece baş bölgesinde
geliştiği, vücudun diğer bölgelerinde anomali olarak nitelendirilebilecek
herhangibir derektin bulunmadığı gözlendi Labium maxillare, üst çene, ('avum nasi, palatum dUr/mı ve palatllm
molle craniocaudal yönde yarık ve bu yanğll1 yüzeyi hiperemik bir mukoza ile kaplı idi.
Os frontale'nin iki orbita arasma giren uzantısll1l11tam gelişmediği
ve hu bölgede oluşan bir delikle cavum cranii'nin dışarı açıldığı görüldü.
Bu nedenle cavum cranii bir kanal halinde şek illenm işti.
Ramus mandibulae ve pars incisiva mandibulae'nin biribirine paralel olması nedeni ile, os mandibulae'nin tipik bir U har/'i şeklinde gelişmiş olduğu tespit edildi.
iç organların diseksiyonunda, anomali olarak tanımlanabilecek
herhangi bir bozukluğa rastlanamadı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin Karadağ

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Karadağ, H. (1987). BİR SlGIR FÖTÜSÜNDE CHELİOGNATHOPALATOSCHISIS OLGUSU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01).
AMA Karadağ H. BİR SlGIR FÖTÜSÜNDE CHELİOGNATHOPALATOSCHISIS OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01).
Chicago Karadağ, Hüseyin. “BİR SlGIR FÖTÜSÜNDE CHELİOGNATHOPALATOSCHISIS OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987).
EndNote Karadağ H (01 Ocak 1987) BİR SlGIR FÖTÜSÜNDE CHELİOGNATHOPALATOSCHISIS OLGUSU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE H. Karadağ, “BİR SlGIR FÖTÜSÜNDE CHELİOGNATHOPALATOSCHISIS OLGUSU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987.
ISNAD Karadağ, Hüseyin. “BİR SlGIR FÖTÜSÜNDE CHELİOGNATHOPALATOSCHISIS OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987).
JAMA Karadağ H. BİR SlGIR FÖTÜSÜNDE CHELİOGNATHOPALATOSCHISIS OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36.
MLA Karadağ, Hüseyin. “BİR SlGIR FÖTÜSÜNDE CHELİOGNATHOPALATOSCHISIS OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987.
Vancouver Karadağ H. BİR SlGIR FÖTÜSÜNDE CHELİOGNATHOPALATOSCHISIS OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).