Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001214

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

UHT VE PASTÖRİZE SÜTLERDE LİMULİS TESTLE GRAM NEGATİF BAKTERİYEL ENDOTOKSİN TAYİNİ

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001214

Öz

Bu çalişmada LiIı1UIIIsAmoehocyıe Lysate (LA L) lest ve
bakteriyolajik metodlar ile UHT ve pastörize süılerin gram ııegatif hakıeriyel endotoksin mik tan ve mikrohiyol(~iik kalitesinin tayini amaçlanmıştır. Tüm ömekler .(30 UHT süt ve 30 pastörize süt) Ankara'daki
satış mağazalanndan sağlandı.
Total aerobik canlt (PCA), fJsikrotrofik (PCA, 7
cC/ LO gün)
ve kolilorm grubu (V RBA) mikroorganizmalar ve pseudomonas (GS P
agar) lar yüzeysel saYIl11metodu kul/antlarak tayin edildi. Her iki çeşit
süt örnek lerinde gram negat(( bak teriyel endotoksin miktan 5 X 102
ng / ml ile 5 x i05ng / ml arasmda değişmekte olllp ortalama 2 X 105
ng /ml bulundil. Pastörize süt örneklerindeki total aerob ik canlt sayısı
4 ~<102-7.5 X 106/ml araslflda ve ortalama 5 X lOS/mi,. psikrotrofik
mikroorganizma sayısı ix 102-3 X 105/ ml arasmda bulundu. 14
örnek te (% 46.7) 2 x 102 - 4 X ı05 / ml arasmda değişen sayıda koli-
,1im11grubu mikroorganizma saptandı.
Bu çaltşmada elde edilen sonuçlar, incelenen pastörize süt ömeklerinin
mikrobiyolojik kalitesinin düşük olduğunıı, URT ve pastörize süt örneklerinin, üretimde kul/a/lllan çiğ sütlerin mikrobiyolojik kalitesine bağlt
olarak önemli miktarda bakteriyel endotoksin içerdiklerini göstermiştir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bülent Mutluer

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Mutluer, B. (1987). UHT VE PASTÖRİZE SÜTLERDE LİMULİS TESTLE GRAM NEGATİF BAKTERİYEL ENDOTOKSİN TAYİNİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001214
AMA Mutluer B. UHT VE PASTÖRİZE SÜTLERDE LİMULİS TESTLE GRAM NEGATİF BAKTERİYEL ENDOTOKSİN TAYİNİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001214
Chicago Mutluer, Bülent. “UHT VE PASTÖRİZE SÜTLERDE LİMULİS TESTLE GRAM NEGATİF BAKTERİYEL ENDOTOKSİN TAYİNİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001214.
EndNote Mutluer B (01 Ocak 1987) UHT VE PASTÖRİZE SÜTLERDE LİMULİS TESTLE GRAM NEGATİF BAKTERİYEL ENDOTOKSİN TAYİNİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE B. Mutluer, “UHT VE PASTÖRİZE SÜTLERDE LİMULİS TESTLE GRAM NEGATİF BAKTERİYEL ENDOTOKSİN TAYİNİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001214.
ISNAD Mutluer, Bülent. “UHT VE PASTÖRİZE SÜTLERDE LİMULİS TESTLE GRAM NEGATİF BAKTERİYEL ENDOTOKSİN TAYİNİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001214.
JAMA Mutluer B. UHT VE PASTÖRİZE SÜTLERDE LİMULİS TESTLE GRAM NEGATİF BAKTERİYEL ENDOTOKSİN TAYİNİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001214.
MLA Mutluer, Bülent. “UHT VE PASTÖRİZE SÜTLERDE LİMULİS TESTLE GRAM NEGATİF BAKTERİYEL ENDOTOKSİN TAYİNİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001214.
Vancouver Mutluer B. UHT VE PASTÖRİZE SÜTLERDE LİMULİS TESTLE GRAM NEGATİF BAKTERİYEL ENDOTOKSİN TAYİNİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).