Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001208

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KILKEÇİSİNDE SOMATOEFFERENT VE ÖZEL VİSCEROEFFERENT BEYİN SİNİRLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001208

Öz

Bu araştırmada, motor nitelikli beyin sinir/erinin makroskopik
anatomisini incelemek amacı ile ergin 10 adet kı/ keçisi başı ile 4 adet
kı/keçisi kadavrası kullanıldı.
Ramus ventralis n. oculomotori üzerinde belirgin bir ggl. ciliare
belirlenemedi. N. ophthalmicus ile n. trochlearis arasında yanal bir ko!
vasıtası ile birleşme bulunmamaktadır. Ramus zygomaticotemporalis'
in ll. lacrimalis ile ortak bir kök oluşturarak 11. ophthalmicus'tan köken ald/ltı ve n. /acrimalis'in boynuz bölgesiııin iıınen'a.IJ'onl/lw ka/llmadığı
belir/eııdi. N. glossopharyngeus'un 3--4 ince sinir demeti haliııde mer/ul/a
oblongata' daıı ayri/dıliı belirlendi. RanlUs p!J(l"yngeus ii. glossopharyngei'nin 3 keçide plexus p!laryngeu.ı'un oluşumuna kaıılmad/ğı bulundu.
Radices spinales n. accessori, medıılla spinalis'in ilk. 4-5 boyun segmentim/en köken almak.tadır, N. hypoglossus, 10-] 2 kök Iili halinde medııllrı
oblongata'dan köke/ı almakta ve biri zayT( 3 ayn demet oluşturarak dl/ramater'i delmektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin Karadağ

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Karadağ, H. (1987). KILKEÇİSİNDE SOMATOEFFERENT VE ÖZEL VİSCEROEFFERENT BEYİN SİNİRLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001208
AMA Karadağ H. KILKEÇİSİNDE SOMATOEFFERENT VE ÖZEL VİSCEROEFFERENT BEYİN SİNİRLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001208
Chicago Karadağ, Hüseyin. “KILKEÇİSİNDE SOMATOEFFERENT VE ÖZEL VİSCEROEFFERENT BEYİN SİNİRLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001208.
EndNote Karadağ H (01 Ocak 1987) KILKEÇİSİNDE SOMATOEFFERENT VE ÖZEL VİSCEROEFFERENT BEYİN SİNİRLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE H. Karadağ, “KILKEÇİSİNDE SOMATOEFFERENT VE ÖZEL VİSCEROEFFERENT BEYİN SİNİRLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001208.
ISNAD Karadağ, Hüseyin. “KILKEÇİSİNDE SOMATOEFFERENT VE ÖZEL VİSCEROEFFERENT BEYİN SİNİRLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001208.
JAMA Karadağ H. KILKEÇİSİNDE SOMATOEFFERENT VE ÖZEL VİSCEROEFFERENT BEYİN SİNİRLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001208.
MLA Karadağ, Hüseyin. “KILKEÇİSİNDE SOMATOEFFERENT VE ÖZEL VİSCEROEFFERENT BEYİN SİNİRLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001208.
Vancouver Karadağ H. KILKEÇİSİNDE SOMATOEFFERENT VE ÖZEL VİSCEROEFFERENT BEYİN SİNİRLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).