Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001217

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

VAN İLl BELEDIYE MEZBAHASJNDA KESİLEN HAYVANLARDA HİDATlDOZUN YAYILIŞI

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001217

Öz

Van İl Belediye Mezbahası'nda Ara!lk-1987,Nisan --1988
larihleri arasıııda kesilen 180 sığ[/", 1056 koyun ve 263 keçi olmak üzere
loplam 1499 adel haywııı kisl lıidaıik bakıııııııdmı muayene edildi. Enj'eksi.von ormu sığ ıı-larda % 19.4, koyunlarda %32.9 ve keçilerde ':/~4.5
olarak bulundu. Karaciğer Fe akciğerlerdeki kisl Mdaıik enfeksiyonlan
kaydedildi. Buna gijre, sığlı'larda enfeksiyona eLi çok akciğerde, keçilerde karaciğerde rasılaıııldı. Koyunlarda ise enfeksiyonun karaciğer Fe
akciğerlerde hemeli hemen eşiı oraıılarda dağıldığı görüldü. Bu araşlll'-
manııı sonucunda, hidaıidvzUlı yörede önemli bir koyun ve sığır populasyonunu eıkilediği ve bunlarda ağır ekonomik kayıplara neden olduğu anlaşllnuş1lr. Bu ııedenle bir an rJnl'e bu hastahğl1l lehlikesini Fe meydana
geıirdiği ekonomik kayıplart azaltmak için gerekli önlemleri almak gerek lI1ekledir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Müfit Toparlak

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Toparlak, M. (1987). VAN İLl BELEDIYE MEZBAHASJNDA KESİLEN HAYVANLARDA HİDATlDOZUN YAYILIŞI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001217
AMA Toparlak M. VAN İLl BELEDIYE MEZBAHASJNDA KESİLEN HAYVANLARDA HİDATlDOZUN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001217
Chicago Toparlak, Müfit. “VAN İLl BELEDIYE MEZBAHASJNDA KESİLEN HAYVANLARDA HİDATlDOZUN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001217.
EndNote Toparlak M (01 Ocak 1987) VAN İLl BELEDIYE MEZBAHASJNDA KESİLEN HAYVANLARDA HİDATlDOZUN YAYILIŞI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE M. Toparlak, “VAN İLl BELEDIYE MEZBAHASJNDA KESİLEN HAYVANLARDA HİDATlDOZUN YAYILIŞI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001217.
ISNAD Toparlak, Müfit. “VAN İLl BELEDIYE MEZBAHASJNDA KESİLEN HAYVANLARDA HİDATlDOZUN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001217.
JAMA Toparlak M. VAN İLl BELEDIYE MEZBAHASJNDA KESİLEN HAYVANLARDA HİDATlDOZUN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001217.
MLA Toparlak, Müfit. “VAN İLl BELEDIYE MEZBAHASJNDA KESİLEN HAYVANLARDA HİDATlDOZUN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001217.
Vancouver Toparlak M. VAN İLl BELEDIYE MEZBAHASJNDA KESİLEN HAYVANLARDA HİDATlDOZUN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).