Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KÖPEKLERDE DENEYSEL HEMORAJiK ANEMİ HİPOVOLEMİ VE KAN TRANSFÜZYONLARI ÜZERiNDE ÇALIŞMALAR

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 553 - 564, 01.01.1989

Öz

Bu çalrşmada, yaşlan üç ay ile dört yaş araslılda değişen,
canli ağırliklan 2-40 kg. olan, her iki cinsten, mele::, 16 köpek kul/amM. Birinci gurup sekiz köpekten heş-sekiz gün süreyle günlük 15 ml/
kg miktarında kan alınarak kronik hemorajik anemi, ikinci gurup beş
köpeğin ikisinden total kanlarmltl % 45'i, üçünden % 50'si bir defa
da alınarak akut hemorajik hipovolemi oluşturuldu. Köpeklerin üçü
donör olarak kul/aIııM. Birinci gurup köpeklerden dördüne iki donörden
alman 300-350 ml kan nakledilirken diğer dördüne kan transfüzyonu
yapilmadı. Transfüzyondan sonra i5 gün içinde kan uyuşmazliğini gösterir semptomlaı'a rastlanmadı. Hemoraji durdurulduktan i5 gün sonra
sek iz köpekte eritrosit sayısı, hematok rit ve hemoglobin değerlerinin
hemoraji öncesi değerlere yakm olduğu belirlendi. ikinci gurup köpeklerden ikisine alman miktarda (% 50) kan nakledilirken dilIer üçüne
infuzyon yapılmadı. İkinci gurupta total kanınııı % 50'si alınan ve
kan transfüzyonu yapilmayan köpek i5 dakika içinde öldü. Kan transfuzyonu yapilan diğer ikisi ile, total katilll % 45'i alman iki köpek ya-
~'adı.Köpeklerin hepsi i5 gün süreyle gözetimde tutuldu ve üç gün arayla
kan muayeneleri (eritrosit sayısı, !zematokrit ve hemoglobin değerleri
ile ortalama eritrosit hacmi) yapıldı.
Sonuç vlarak total kan miktarınm /~ 50'sinin kaybedildiği akııt
hemot'aiik hipovolemi de kan tral15:1ilZyonuhayat kurtarıcı bir yöntemdir.
Kronik !zemo,ajik anemide ise tran.~fi(zyonun yapılıp yapilmamasma,
!zemoglobin ve hematokrit değerlere bakılarak karar verilebilir.
Köpeklerde ilk kan tral15!uzyonu gerektiğinde rahatlrkla yapilabilir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Kazım Börkü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Börkü, M. K. (1989). KÖPEKLERDE DENEYSEL HEMORAJiK ANEMİ HİPOVOLEMİ VE KAN TRANSFÜZYONLARI ÜZERiNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(03), 553-564.
AMA Börkü MK. KÖPEKLERDE DENEYSEL HEMORAJiK ANEMİ HİPOVOLEMİ VE KAN TRANSFÜZYONLARI ÜZERiNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1989;36(03):553-564.
Chicago Börkü, Mehmet Kazım. “KÖPEKLERDE DENEYSEL HEMORAJiK ANEMİ HİPOVOLEMİ VE KAN TRANSFÜZYONLARI ÜZERiNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 03 (Ocak 1989): 553-64.
EndNote Börkü MK (01 Ocak 1989) KÖPEKLERDE DENEYSEL HEMORAJiK ANEMİ HİPOVOLEMİ VE KAN TRANSFÜZYONLARI ÜZERiNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 03 553–564.
IEEE M. K. Börkü, “KÖPEKLERDE DENEYSEL HEMORAJiK ANEMİ HİPOVOLEMİ VE KAN TRANSFÜZYONLARI ÜZERiNDE ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 03, ss. 553–564, 1989.
ISNAD Börkü, Mehmet Kazım. “KÖPEKLERDE DENEYSEL HEMORAJiK ANEMİ HİPOVOLEMİ VE KAN TRANSFÜZYONLARI ÜZERiNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/03 (Ocak 1989), 553-564.
JAMA Börkü MK. KÖPEKLERDE DENEYSEL HEMORAJiK ANEMİ HİPOVOLEMİ VE KAN TRANSFÜZYONLARI ÜZERiNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36:553–564.
MLA Börkü, Mehmet Kazım. “KÖPEKLERDE DENEYSEL HEMORAJiK ANEMİ HİPOVOLEMİ VE KAN TRANSFÜZYONLARI ÜZERiNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 03, 1989, ss. 553-64.
Vancouver Börkü MK. KÖPEKLERDE DENEYSEL HEMORAJiK ANEMİ HİPOVOLEMİ VE KAN TRANSFÜZYONLARI ÜZERiNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(03):553-64.