Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HELMİNT ENFEKSİYONLARlNDA KONAKÇI CİNSİYETİNİN ÖNEMİ

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 722 - 735, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001263

Öz

Trematod, cestod ve ııematodlar ıarajiııdan oluşlurulaıı enfeksiyonlarda Iw\/(i/I,,?1etkileyen önemli fak«.irlerden biri de konakçı
ciıısiyetidir. Cak a7 bir isfisna ile erkek konakçtlar dişilere oranla .I}af"([-
:!itlere 1\6"1"ŞI daha diıyarltdırlar. Dişilerde, bağ dokudaki paraziı birikimi
erkeklerdekineleli daha fazladır. Cinsel olgımluğa ı!rişmemiş olan hayvanlarda ise (arkıtlık gözlenmez.
Ci1ısl):ete ba~1t direııç mekanizmasll1l anlamak için bazı helminI
enf(:/.;siyolilamıda. k ısırlaşı ml1al1ln ve dışardan hormon veriliminin elk isi de amşllrtlııııştlr. Dişilerin k ısırlaşımlıııası paraziı yoğunluğuııu
arlmr. h-kek kOfl(lkÇllartn kısırlaşllrtlması ise direııci arllrtp, paraziı
MlYiSl!l1 azaılır.
Genel bir kuralolarak, leslesleron hortl/on verilimi erkeklerde dııyarltltğı arltrip, dişilerde direnci azaiıli'. Tersine bir eıki de ()slr(~jen verildı/Jinde gözlenchilir.
AyrtCll, ba::ı helmiıııler konakçilliII .fizyolojik, hormoııal delIişiklik-
/erindeıı de eık ilenehilir/er ve bu durum özellik le değişken hormon al
yaptıamulan dolayı ()ııcelikle dişilerde öııeıııli olmak la(lir. Örnettin, koyuıılart/i lııide-bat!,1rsak neıııalodlarll1da yumurla sayısmdaki ar!lş, bahar me\'siminde (geııellikle bu do/tum zamal1ldır) gözleilir ve parazilleriıı ar tlll1il lak ıasyonda, bazen de geheliğiıı son döııemlerinde bozulur.
Bu sırada ayl1l ::amanda dişi paraziıleriıı üreme yeleneği de arımakıadır.
Bu o/ay hahar yükselmesi = doğum sırası yükselmesi (ıpring rise =
periparıurienı rise) olarak lanlmr.
Helm iıı1 lal"l'atartııın prenaıal ya da ııeonalal (sülle) hulaşması,
bazı paraziılerin biyolojisilideki ihıemli bir husus/ur. Bu nedenle, bazı
helmiııı haslalıklartıım bu!aşmaslIlda dişi konakçtıar ()zel bir roloynar.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 722 - 735, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001263

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe BURGU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayınlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd846350, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1989}, volume = {36}, number = {03}, pages = {722 - 735}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001263}, title = {HELMİNT ENFEKSİYONLARlNDA KONAKÇI CİNSİYETİNİN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Burgu, Ayşe} }
APA Burgu, A. (1989). HELMİNT ENFEKSİYONLARlNDA KONAKÇI CİNSİYETİNİN ÖNEMİ . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 36 (03) , 722-735 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001263
MLA Burgu, A. "HELMİNT ENFEKSİYONLARlNDA KONAKÇI CİNSİYETİNİN ÖNEMİ" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): 722-735 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59943/846350>
Chicago Burgu, A. "HELMİNT ENFEKSİYONLARlNDA KONAKÇI CİNSİYETİNİN ÖNEMİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): 722-735
RIS TY - JOUR T1 - HELMİNT ENFEKSİYONLARlNDA KONAKÇI CİNSİYETİNİN ÖNEMİ AU - AyşeBurgu Y1 - 1989 PY - 1989 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001263 DO - 10.1501/Vetfak_0000001263 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 722 EP - 735 VL - 36 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001263 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001263 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi HELMİNT ENFEKSİYONLARlNDA KONAKÇI CİNSİYETİNİN ÖNEMİ %A Ayşe Burgu %T HELMİNT ENFEKSİYONLARlNDA KONAKÇI CİNSİYETİNİN ÖNEMİ %D 1989 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 36 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001263 %U 10.1501/Vetfak_0000001263
ISNAD Burgu, Ayşe . "HELMİNT ENFEKSİYONLARlNDA KONAKÇI CİNSİYETİNİN ÖNEMİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 / 03 (Ocak 1989): 722-735 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001263
AMA Burgu A. HELMİNT ENFEKSİYONLARlNDA KONAKÇI CİNSİYETİNİN ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989; 36(03): 722-735.
Vancouver Burgu A. HELMİNT ENFEKSİYONLARlNDA KONAKÇI CİNSİYETİNİN ÖNEMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1989; 36(03): 722-735.
IEEE A. Burgu , "HELMİNT ENFEKSİYONLARlNDA KONAKÇI CİNSİYETİNİN ÖNEMİ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sayı. 03, ss. 722-735, Oca. 1989, doi:10.1501/Vetfak_0000001263