Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 750 - 757, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001261

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ENDOCRINE CHANGES BROUGHT ABOVT BY LOADİNG TESTS WITH ENERGY SUBSTRATES İN DAİRY CATTLE

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 750 - 757, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001261

Öz

Bu ça!Tşmada ı8 saat açlrktan sonra tek yumurta ikizi düvelere ve ineklere damar-içi yolla glukoz, propionat ve butirat in{üzyonu
yaprlmıştır.
Substratlarm infüzyonundan önce, infüzyon .nrasmda ve infüzyondan
4 saat sonra insulin, hüyüme hormonu, glukoz, serbest yağ asitleri ve
{J-hidroksibutirat düzeyleri ölçülmüş ve substratlarm hepsi metaboli!
ve hormonlarm dolaşınıdaki konsantrasyonlamun gerici olarak değişmesine sebep olmuştur.
Büyüme hormonu, insulin, glukoz, {J-hidroksibutirat ve serbest
yağ asitleri değerleri düve ve inekler aras/l1da istatistik bakmımdan
önemli değişiklikler göstermiştir.
İneklerde insulin ve glukoza olan cevaplar azaldığı halde, büyüme
hormonu, serbest yağ asitleri ve {J-hidroksibutirata olan cevaplar artmıştır.
Butirat verildikten sonra büyüme hormonu parametrelerinde yakm
ilişki bulunmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

H. Fuhrmann

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Fuhrmann, H. (1989). ENDOCRINE CHANGES BROUGHT ABOVT BY LOADİNG TESTS WITH ENERGY SUBSTRATES İN DAİRY CATTLE. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(03), 750-757. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001261
AMA Fuhrmann H. ENDOCRINE CHANGES BROUGHT ABOVT BY LOADİNG TESTS WITH ENERGY SUBSTRATES İN DAİRY CATTLE. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1989;36(03):750-757. doi:10.1501/Vetfak_0000001261
Chicago Fuhrmann, H. “ENDOCRINE CHANGES BROUGHT ABOVT BY LOADİNG TESTS WITH ENERGY SUBSTRATES İN DAİRY CATTLE”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 03 (Ocak 1989): 750-57. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001261.
EndNote Fuhrmann H (01 Ocak 1989) ENDOCRINE CHANGES BROUGHT ABOVT BY LOADİNG TESTS WITH ENERGY SUBSTRATES İN DAİRY CATTLE. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 03 750–757.
IEEE H. Fuhrmann, “ENDOCRINE CHANGES BROUGHT ABOVT BY LOADİNG TESTS WITH ENERGY SUBSTRATES İN DAİRY CATTLE”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 03, ss. 750–757, 1989, doi: 10.1501/Vetfak_0000001261.
ISNAD Fuhrmann, H. “ENDOCRINE CHANGES BROUGHT ABOVT BY LOADİNG TESTS WITH ENERGY SUBSTRATES İN DAİRY CATTLE”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/03 (Ocak 1989), 750-757. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001261.
JAMA Fuhrmann H. ENDOCRINE CHANGES BROUGHT ABOVT BY LOADİNG TESTS WITH ENERGY SUBSTRATES İN DAİRY CATTLE. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36:750–757.
MLA Fuhrmann, H. “ENDOCRINE CHANGES BROUGHT ABOVT BY LOADİNG TESTS WITH ENERGY SUBSTRATES İN DAİRY CATTLE”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 03, 1989, ss. 750-7, doi:10.1501/Vetfak_0000001261.
Vancouver Fuhrmann H. ENDOCRINE CHANGES BROUGHT ABOVT BY LOADİNG TESTS WITH ENERGY SUBSTRATES İN DAİRY CATTLE. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(03):750-7.