Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ANKARA KEÇiLERINDE SERUM TİROKSİN DÜZEYI iLE TİFTİK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİşKİLER'

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, - , 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001256

Öz

Bu çailşmada iki yaş!T LO dişi ve 10 erkek Ankara keçisi kullam/dı. Bir yıl boyunca hel' ay toplanan kan örnekleriııde serum T4 düzey/eri radioil11munoassay (RI A) ile saptandı. Yapılan ça!Tşma sonucul1da yıl boyunca dişilerin Sel"l1/11T4 düzeylerinin (ort. ~ S.S.) (107.58
::l::15.44) tekelerden daha yükse/.: oldu,ıtu (72.99 :! i1.39) helirlendi.
Erkek ve dişi gruplar arasmda fark önemli bulundu (p .:::0.00 I).
Keçilerin son kaburgalan üzerinden toplanan ti/tik iirneklerinde elyal uzunlulfu, incelik, e/astikiyet, mukavemet, kemp ve medulla oranlamiL helirlemek üzere testler uygulandı ve keçilerin yillık tiftik verimleri
saptandı. Buna giire, serum T4 düzeyi ile elyaluzunluğu arasmdaki ilişk inin kuvvetli ve dişilerde (korrelasyon katsayısı ~-l= S.S.) (0.69 ::1::
0.25), teke/erde (0.681 0.25) olduğu (p <: 0.05),. ti/tik verimi arasmdaki ilişkinin kuvvetli ve dişilerde (0.58 -! 0.28), tekelerde (0.62 ::l::
0.27) oldu/fu (p < 0.05) saptaııdı. Serııııı T4 düzeyleri ile incelik, elastikiyet, mukavemet, kemp ve medulla oranlan arasmda ilişki hulunJl1(uIi-
,ıtı görüldü.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA KEÇiLERINDE SERUM TİROKSİN DÜZEYI iLE TİFTİK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİşKİLER'

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, - , 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001256

Öz

Bu çailşmada iki yaş!T LO dişi ve 10 erkek Ankara keçisi kullam/dı. Bir yıl boyunca hel' ay toplanan kan örnekleriııde serum T4 düzey/eri radioil11munoassay (RI A) ile saptandı. Yapılan ça!Tşma sonucul1da yıl boyunca dişilerin Sel"l1/11T4 düzeylerinin (ort. ~ S.S.) (107.58
::l::15.44) tekelerden daha yükse/.: oldu,ıtu (72.99 :! i1.39) helirlendi.
Erkek ve dişi gruplar arasmda fark önemli bulundu (p .:::0.00 I).
Keçilerin son kaburgalan üzerinden toplanan ti/tik iirneklerinde elyal uzunlulfu, incelik, e/astikiyet, mukavemet, kemp ve medulla oranlamiL helirlemek üzere testler uygulandı ve keçilerin yillık tiftik verimleri
saptandı. Buna giire, serum T4 düzeyi ile elyaluzunluğu arasmdaki ilişk inin kuvvetli ve dişilerde (korrelasyon katsayısı ~-l= S.S.) (0.69 ::1::
0.25), teke/erde (0.681 0.25) olduğu (p <: 0.05),. ti/tik verimi arasmdaki ilişkinin kuvvetli ve dişilerde (0.58 -! 0.28), tekelerde (0.62 ::l::
0.27) oldu/fu (p < 0.05) saptaııdı. Serııııı T4 düzeyleri ile incelik, elastikiyet, mukavemet, kemp ve medulla oranlan arasmda ilişki hulunJl1(uIi-
,ıtı görüldü.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emre Zişan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Zişan, E. (1989). ANKARA KEÇiLERINDE SERUM TİROKSİN DÜZEYI iLE TİFTİK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİşKİLER’. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001256
AMA Zişan E. ANKARA KEÇiLERINDE SERUM TİROKSİN DÜZEYI iLE TİFTİK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİşKİLER’. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1989;36(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001256
Chicago Zişan, Emre. “ANKARA KEÇiLERINDE SERUM TİROKSİN DÜZEYI ILE TİFTİK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİşKİLER’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 03 (Ocak 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001256.
EndNote Zişan E (01 Ocak 1989) ANKARA KEÇiLERINDE SERUM TİROKSİN DÜZEYI iLE TİFTİK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİşKİLER’. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 03
IEEE E. Zişan, “ANKARA KEÇiLERINDE SERUM TİROKSİN DÜZEYI iLE TİFTİK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİşKİLER’”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 03, 1989, doi: 10.1501/Vetfak_0000001256.
ISNAD Zişan, Emre. “ANKARA KEÇiLERINDE SERUM TİROKSİN DÜZEYI ILE TİFTİK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİşKİLER’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/03 (Ocak 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001256.
JAMA Zişan E. ANKARA KEÇiLERINDE SERUM TİROKSİN DÜZEYI iLE TİFTİK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİşKİLER’. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001256.
MLA Zişan, Emre. “ANKARA KEÇiLERINDE SERUM TİROKSİN DÜZEYI ILE TİFTİK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİşKİLER’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 03, 1989, doi:10.1501/Vetfak_0000001256.
Vancouver Zişan E. ANKARA KEÇiLERINDE SERUM TİROKSİN DÜZEYI iLE TİFTİK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİşKİLER’. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(03).