Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, - , 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001276

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

VAN YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERI

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, - , 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001276

Öz

Ey/ü/ i988 i/e Mart i989 tarih/eri arasmda Van i/ Merkezi,
Edremit kasabası ve Bardakçı köyünde, Doğu Aııado/u Km11lZlS1ırkında
300 haş sığır her ay düzenli %rak bit yönünden muayene edi/miştir.
Top/anan 2 Lo bit, "kene şeffaf/andmna mah/ü/ü" olarak kullanT/an k/ora/hidrat so/üsyonu i/e şeffaf/aııdm/nllştlr.
Muayene edileıı 300 sığmn 185 (% 61.66 )'niıı çeşit/i bit tiir/eri i/e
enfeste olduk/an göz/eıımiştir. Bu hayvan/ardan toploliali 2 ıo hitin tiir-
/ere göre dağilun/annda Mallophaga'/ardaıı 80 (% 38.09)'nin B. bovis;
Anop/ura'lardan 17 (% 8.09) L. vitu/i, 65 (% 30.95)'nin H. tubercu/atus,
23 (% 1O.94)'ünün H. euryste1'llus ve 25 (% i1.90)'nin S. capillatus
olduğu an/aşT!mışflr. Hayvan başma düşen orta/ama hit .laylSf I. i3 olarak bulunmuştur. Eııfestasyon oran/an iki mevsime göre sonbaharda
% 40.47, kışm ise % 59.52 %rak tespit edi/miştir.
En yaygm türler sırası i/e B. ho vis, H. tubercu/atus, S. capillatus,
H. eurysternus ve L. vitu/i'dir. Bit/er Van yöresi sığır/arlııda eli çok bu/unan ektoparaziftir. Bit/erin, sayilarl çok o/duğuııda, sığır/arda kaşeksi,
ha/sizlik, gelişmede geri/ik ve hastalik/ara kolayca yakalanabilme/eritıe
sebep o/maktadır. Soydan az olduğu zaman ise görünür bir belirti yapmamaktadır/ar.
f3it/erin konakçlSl olan hayvandak i yerleşim bölgeleri, OlllUZve boyunun tevesi, boynuz ve ku/ak/ann dip k lS//11ve bütiin viicuttur.
Üııitelere göre bit enlesta::,yon oran/an farklilik giisterdiği halde,
sığır/ann cinsiyet/erinin bitleriıı yayılişmda önemli o/madığı gözlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sami TAŞÇI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayınlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd869854, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1989}, volume = {36}, number = {03}, pages = { - }, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001276}, title = {VAN YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERI}, key = {cite}, author = {Taşçı, Sami} }
APA Taşçı, S. (1989). VAN YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERI . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 36 (03) , - . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001276
MLA Taşçı, S. "VAN YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERI" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): - <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59943/869854>
Chicago Taşçı, S. "VAN YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): -
RIS TY - JOUR T1 - VAN YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERI AU - SamiTaşçı Y1 - 1989 PY - 1989 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001276 DO - 10.1501/Vetfak_0000001276 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 36 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001276 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001276 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi VAN YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERI %A Sami Taşçı %T VAN YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERI %D 1989 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 36 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001276 %U 10.1501/Vetfak_0000001276
ISNAD Taşçı, Sami . "VAN YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 / 03 (Ocak 1989): - . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001276
AMA Taşçı S. VAN YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989; 36(03): -.
Vancouver Taşçı S. VAN YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1989; 36(03): -.
IEEE S. Taşçı , "VAN YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sayı. 03, ss. , Oca. 1989, doi:10.1501/Vetfak_0000001276