Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, - , 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001255

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, - , 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001255

Öz

Bıı çalışma dışkı yoklamalan ile saptanabiIeli helmint e/ıleksiyonlarınm AOÇ Hayvanat Bahçesilideki bazı memeli ve kanatlt1ardaki
genel durumuııu belirlemek için yaptımışur. Bu amaçla 1988 yılı Ocak
ve Aralzk aylan arasıı:da Hayvanat Bahçesi her ay ziyaref edilerek hayvalilarm buluııduğu kajes, bölme ve padoklardan dışkı örnek/eri a/mmıştır. Bu şekilde 161 ünite (64 ii kaııat!T, 45 i kamivor, 38 i herbivor ve
i4 ii omııivor!ara ait) kontrol edilmiştir. Dışk i nmeklerinin kontrolü
laboratuvarda hayvan türüııe ilgili olarak natiı; yiizdürme, sedimentasyon ve Bearmen- Wetzel yöntemleri ile yaptlllllşur.
Helmint enFeksiyolı oraııı omııivorlarda en yüksek (% 50) bulunmuş, bunu sırasıyla herhivor (%39.4), kanatlz (~~ 34.3) ve karnivorlar
(/~ 28.8) izlemiştir. Hayvan gruplarında saptanan helmint/er aşağıda
liste halinde verilmiştir.
Kanatldarda: Heterakis spp., Strongyloideo\ spp., Ascaridia spp.,
Capillaria spp., ve Trichostroııgylidae spp.
Karnİvorlarda: T. canis, T. leoııina, T. eati, Vııcinaria spp., Stroııgyloides spp., Trichuris spp., Taenia spp. ve D. caninum.
Herbivorlarda: Tr;chostrongylidae spp., M. capillaris, C. ocrea!us,
Protostrongylus spp., Trichııris spp., S. ovis, Strongylus spp. ve P.
ambiguus
Omnivorlarda: Trichuris spp., Strongyloides spp. ve Eııterobius spp.
Bütün hayvan gruplannda ağır helmint enfeksiyon/arma rastlanmamıştır. AOÇ Hayvana! Bahçesindeki hayvanlarm mtin kontrol ve etkili ilaçlarla saıtaittiması muhtemelen helmin! enFeksiyonlarmıli s/l/ırlı
olmasmda rol oyııaıııqour

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz TİĞİN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayınlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd869858, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1989}, volume = {36}, number = {03}, pages = { - }, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001255}, title = {ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI}, key = {cite}, author = {Tiğin, Yılmaz} }
APA Tiğin, Y. (1989). ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 36 (03) , - . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001255
MLA Tiğin, Y. "ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): - <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59943/869858>
Chicago Tiğin, Y. "ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): -
RIS TY - JOUR T1 - ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI AU - YılmazTiğin Y1 - 1989 PY - 1989 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001255 DO - 10.1501/Vetfak_0000001255 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 36 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001255 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001255 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI %A Yılmaz Tiğin %T ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI %D 1989 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 36 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001255 %U 10.1501/Vetfak_0000001255
ISNAD Tiğin, Yılmaz . "ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 / 03 (Ocak 1989): - . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001255
AMA Tiğin Y. ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989; 36(03): -.
Vancouver Tiğin Y. ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1989; 36(03): -.
IEEE Y. Tiğin , "ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sayı. 03, ss. , Oca. 1989, doi:10.1501/Vetfak_0000001255