Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002195

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BULDAN BARAJI SUYUNUN DOĞAL KALİTESİ

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002195

Öz

Bu çaltşma kapsamlı/da, Buldan barajı göl suyunun doğal
kalitesini yansıtan özel/ikleri ile başltea su ürünü konumundaki sazan haltğı ôrneklerinde bakıı', civa ve çinko artlklanna bağlt kirlenmelerin
düzeyi araştmldl.
Araştırma materyalini oluşturan 39 adet su örneğinin kimyasal
yönden analizi sonucunda ortalama pH değeri 8.39 düzeyinde bulunurken, ortalama değer olarak haşltca katyonlardan kalsiyum: 39.83
ppm, magnezyum: 20.81 ppm, kalsiyum karbonat: 185.02 ppm, haşhca anyonlardan bikarbonat: 186.9 ı meg / i, karbonat: 7.37 ppm,
klor: ı9.83 ppm düzeyinde ve organik madde içeriği de 3.04 ppm
derişiminde bulundu. Ayl1l gr'ilde:ı avlanan 55 adet sazan baltğı (Cyprinus carpio) örneğinde gerçekleştirilen kalmtl analizleri sonucunda
ise, en düşiik ve etl yüksek derişimler olarak O. ıo-o. 68 ppm hak ır,
0.13-1.46 ppm civa ve 0.86-2.37 ppm arasmda çinko kalmtısı saptandı.
Analiz bulgulamım literatür veriler. ışığmda de,~erlendirilmesine
göre; Buldan Barajı ::;ölsuyunun dO,~al karakterini kamdullu, karasal
kaynaklt metalik k irlenmelerin yansıınası olarak sazan baltk lamıda
ölçülen bakıı' ve çinko derişimIeri doğal delIeriere yakm, civa kirlilikleri ise sakmcalt sayilabilecek boyutlarda bulundu.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf Şanlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Şanlı, Y. (1990). BULDAN BARAJI SUYUNUN DOĞAL KALİTESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002195
AMA Şanlı Y. BULDAN BARAJI SUYUNUN DOĞAL KALİTESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(01). doi:10.1501/Vetfak_0000002195
Chicago Şanlı, Yusuf. “BULDAN BARAJI SUYUNUN DOĞAL KALİTESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 01 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002195.
EndNote Şanlı Y (01 Ocak 1990) BULDAN BARAJI SUYUNUN DOĞAL KALİTESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 01
IEEE Y. Şanlı, “BULDAN BARAJI SUYUNUN DOĞAL KALİTESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 01, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000002195.
ISNAD Şanlı, Yusuf. “BULDAN BARAJI SUYUNUN DOĞAL KALİTESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/01 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002195.
JAMA Şanlı Y. BULDAN BARAJI SUYUNUN DOĞAL KALİTESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000002195.
MLA Şanlı, Yusuf. “BULDAN BARAJI SUYUNUN DOĞAL KALİTESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 01, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000002195.
Vancouver Şanlı Y. BULDAN BARAJI SUYUNUN DOĞAL KALİTESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(01).