Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002204

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

RATLARDA TRİCHOSOMOİDES CRASSİCAUDA'YA BAZI ANTELMİNTIKLERİN ETKİSİ

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002204

Öz

Ön bir çalzşma olarak, T. crassicauda ile doğal enfekte
ratlarda bazı benzimidazol grubu ilaçların ve ivermectin'in etkileri
araştırrlnllştır. Enfekte ratların ayrımı için idrarla karışık rat dışkıları Fülleborn flotasyon yöntemi ile kontrol edilmiş ve tipik T. crassİcauda yumurtaları aranmıştır. Sekiz erkek, 14 dişi olmak üzere toplam
22 enfekte rat üç farkiz rat ünitesinden (Ankara ve Hacettepe Oniversitesi Tıp Fakülteleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi) seçilmiştir.
Laboratuvarda bu ratlar makralon kafeslere ayrı ayrı yerleştirilmiş, bunların cinsiyet, ağırlzk ve dışkı bakısı sonuçları kaydedilmiştir.
Ratlar 5'i sağaItım Grup i: Oksfendazol -i- Oksiklozanid (OkzanDİF.), Grup II: Albendazol (Vetalben-VETAŞ), Grup III: Mebendazol (Versid-MULDA), Grup IV: Fenbendazol (Panacur-HOECHST), Grup V: Ivermectin (Ivomec-TOPKİM) biri kontrol (Grup
VI) olmak üzere 6 gruba ayrılmıştır.
Benzimidazol grubu ilaçlar suda eritilerek ucu klVl"lk ve küt olan
özel bir kanülle ağız yoluyla 125 mg / kg tek dozda (Bir rat) ve 25
mg / kg günlük dozda 3 müteakip gün (2 rat) verilmiştir. İvermectin
3 mg / kg dozda 24 saatlik içme suyuna katılarak (6 rat) kullanılmıştır.
Kontrol grubu için 4 rat ayrılmıştır.
Kontrol ve sağaItım gruplarıııdaki bütün ratlarııı LO gün sonra
otopsileri yapılmış ve idrar keselerinden toplanan paraziller sayılmış,
ayrıca bağırsaklar helmintler yönünden gözden geçirilmiştir.
Bu çalışmada denenen ilaçlar arasında albendazol (l25 mg / kg)
ve ivermectin T. crassicauda'ya oldukça etkili bulunmuştur. İvermectin
grubundaki 6 rattan 5'i tamamen sağaltılmış (% 83.33), bir ratta yalnızca bir parazile idrar kesesinde rastlanmıştır. Bu çalTşmada denenen bütün ilaçlar ratlarm oksüyür tipi parazitlerine (A. tetraptera ve S. muris) etkili bulunurken, yalmzca oksfendazol
+ oksiklozanid'in H. diminuta'ya etkidiği gözlenmiştir.
Gerek ivermectin gerekse benzimidazol grubu ilaçlarm etkili doz
ve kullanımlannm belirlenmesi için daha fazla hayvan materyali kullanarak daha öte çalTşmalara gerek vardır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe Burgu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Burgu, A. (1990). RATLARDA TRİCHOSOMOİDES CRASSİCAUDA’YA BAZI ANTELMİNTIKLERİN ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002204
AMA Burgu A. RATLARDA TRİCHOSOMOİDES CRASSİCAUDA’YA BAZI ANTELMİNTIKLERİN ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(01). doi:10.1501/Vetfak_0000002204
Chicago Burgu, Ayşe. “RATLARDA TRİCHOSOMOİDES CRASSİCAUDA’YA BAZI ANTELMİNTIKLERİN ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 01 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002204.
EndNote Burgu A (01 Ocak 1990) RATLARDA TRİCHOSOMOİDES CRASSİCAUDA’YA BAZI ANTELMİNTIKLERİN ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 01
IEEE A. Burgu, “RATLARDA TRİCHOSOMOİDES CRASSİCAUDA’YA BAZI ANTELMİNTIKLERİN ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 01, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000002204.
ISNAD Burgu, Ayşe. “RATLARDA TRİCHOSOMOİDES CRASSİCAUDA’YA BAZI ANTELMİNTIKLERİN ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/01 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002204.
JAMA Burgu A. RATLARDA TRİCHOSOMOİDES CRASSİCAUDA’YA BAZI ANTELMİNTIKLERİN ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000002204.
MLA Burgu, Ayşe. “RATLARDA TRİCHOSOMOİDES CRASSİCAUDA’YA BAZI ANTELMİNTIKLERİN ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 01, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000002204.
Vancouver Burgu A. RATLARDA TRİCHOSOMOİDES CRASSİCAUDA’YA BAZI ANTELMİNTIKLERİN ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(01).