Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002200

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

HİNDİ COCCİDİOİTSİNE KARŞI TOLTRAZURIL (BAYCOX)'İN ETKİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002200

Öz

Bu araştırmada, 6 haftaltk 40 adet palazda Eimeria adenoeides, E. meleagrimitis ve E. meleagridis türlerinin spor/anmış ookistleriyle deneyselolarak oluşturulan coccidiosise karşı toltrazuriliıı
(Baycox) farklı dozlarda tedavi edici ve koruyucu etkisi araştırılmıştır.
Tedavi maksadıyla denemeye alman palazlar bir kez enfekte edilmiş
olup, bunlann dışkısında ookistlerin görülmesinden iki gün sonra %
2.5'luk toltrazuri/l ml/It (25 ppm) dozunda içme suyuna kanştırılarak.iki gün süreyle verilmiştir. İlacm verilmesinden iki gün sonra dışkıda
ookistlerin görülmediği ve hastalık belirtilerinin kaybolduğu tespit
edilmiştir.
Koruyucu maksatla kullanılan palazlar yedi gün arayla dört kez
inokulum verilerek enfekte edilmişlerdir. Her defasmda inokulumla
birlikte bir gruba i ml/It, diğer gruba 0.4 ml/It (10 ppm) dozunda
ilaçlı su iki gün müddetle verilmiştir. Bu hayvanlarda deneme süresince
hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş ve dışkılarmda ookistlere rastlanmamıştır. Böylece, toltrazurilin reenfeksiyonlardan hayvanları koruduğu ve koruyucu maksat la ilacm 0.4. ml/It dozunda kullallllmasınm
daha ekonomik olduğu anlaşılmıştır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Edip Özer

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Özer, E. (1990). HİNDİ COCCİDİOİTSİNE KARŞI TOLTRAZURIL (BAYCOX)’İN ETKİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002200
AMA Özer E. HİNDİ COCCİDİOİTSİNE KARŞI TOLTRAZURIL (BAYCOX)’İN ETKİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(01). doi:10.1501/Vetfak_0000002200
Chicago Özer, Edip. “HİNDİ COCCİDİOİTSİNE KARŞI TOLTRAZURIL (BAYCOX)’İN ETKİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 01 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002200.
EndNote Özer E (01 Ocak 1990) HİNDİ COCCİDİOİTSİNE KARŞI TOLTRAZURIL (BAYCOX)’İN ETKİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 01
IEEE E. Özer, “HİNDİ COCCİDİOİTSİNE KARŞI TOLTRAZURIL (BAYCOX)’İN ETKİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 01, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000002200.
ISNAD Özer, Edip. “HİNDİ COCCİDİOİTSİNE KARŞI TOLTRAZURIL (BAYCOX)’İN ETKİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/01 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002200.
JAMA Özer E. HİNDİ COCCİDİOİTSİNE KARŞI TOLTRAZURIL (BAYCOX)’İN ETKİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000002200.
MLA Özer, Edip. “HİNDİ COCCİDİOİTSİNE KARŞI TOLTRAZURIL (BAYCOX)’İN ETKİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 01, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000002200.
Vancouver Özer E. HİNDİ COCCİDİOİTSİNE KARŞI TOLTRAZURIL (BAYCOX)’İN ETKİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(01).