Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002208

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002208

Öz

i982-1984 yillannda Ball ve Orla Anadolu MIgelerinde
ahort yapan koyunlardan toplanan 478 adet EDTA'lı kan örnekleltinden
primer /öıal dana höhrek (FD B) hücre kültürlerinde, immunofıııoresans ıekniği ile 14 (% 3) adet hovine viral diarrhea (B VD) virusu izole
ve identiriye edilmişIiI'. Aynca 74 adel abort olmuş kuzu fÖıusUlıdan
altnan i32 organ materyalinden, ayııı leknik yardımı ile 8 adeı BVD
virusu (jrı'tuslann % lO'u) identdıye edilmişIiI'. EDTA'li kan örnekleri/ulen elde edilen bütün lökosit Faksiyonlan ve fôıuslarııı organ
süspansiyonlan FDB hücre kiiltürlerinde devamlı pasaj (7 pasaj) yoluyla siıopatolojik viruslar yijnünden kontrol edilmişler ve sonuçta
55 virus izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 5 adedinin immuno-
.f!uoresans tekniği ile identifi):e edilen 5 B VD izolatı ile ayl/l olduğu
anlaşılmıştır. Diğer 50 izolata uygulanan klorrd'orııı duyarltlık testi
sonucunda ise, 23 tanesinin klor%rma dayaıııklı, 27 tanesinin klorororma duyarlı olduğu saptanmışlıl'.
Ahort yapan koyunlardan alman 541 serumdan 232'sinin BVD
virusuna karşı ı/5 - i / 160 aras1l1da nötralizasyon litresi vermesi,
Türki.ve'de BVD virusu enfeksiyonlann1l1 enzootik olduğunu orıaya
koymaktadır. Ayııı zamanda hu sonuç hüyiik hir olasılıkla dilter duyarlı hayvanlarda da B VD'in mevcut olahileceği fikrini vermektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim BURGU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayınlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd848192, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1990}, volume = {37}, number = {01}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000002208}, title = {TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Burgu, İbrahim} }
APA Burgu, İ. (1990). TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 37 (01) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000002208
MLA Burgu, İ. "TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 (1990 ): 0-0 <https://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59944/848192>
Chicago Burgu, İ. "TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 (1990 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ AU - İbrahimBurgu Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002208 DO - 10.1501/Vetfak_0000002208 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 37 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002208 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002208 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ %A İbrahim Burgu %T TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ %D 1990 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 37 %N 01 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000002208 %U 10.1501/Vetfak_0000002208
ISNAD Burgu, İbrahim . "TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 / 01 (Ocak 1990): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002208
AMA Burgu İ. TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990; 37(01): 0-0.
Vancouver Burgu İ. TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1990; 37(01): 0-0.
IEEE İ. Burgu , "TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sayı. 01, ss. 0-0, Oca. 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000002208