Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002208

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002208

Öz

i982-1984 yillannda Ball ve Orla Anadolu MIgelerinde
ahort yapan koyunlardan toplanan 478 adet EDTA'lı kan örnekleltinden
primer /öıal dana höhrek (FD B) hücre kültürlerinde, immunofıııoresans ıekniği ile 14 (% 3) adet hovine viral diarrhea (B VD) virusu izole
ve identiriye edilmişIiI'. Aynca 74 adel abort olmuş kuzu fÖıusUlıdan
altnan i32 organ materyalinden, ayııı leknik yardımı ile 8 adeı BVD
virusu (jrı'tuslann % lO'u) identdıye edilmişIiI'. EDTA'li kan örnekleri/ulen elde edilen bütün lökosit Faksiyonlan ve fôıuslarııı organ
süspansiyonlan FDB hücre kiiltürlerinde devamlı pasaj (7 pasaj) yoluyla siıopatolojik viruslar yijnünden kontrol edilmişler ve sonuçta
55 virus izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 5 adedinin immuno-
.f!uoresans tekniği ile identifi):e edilen 5 B VD izolatı ile ayl/l olduğu
anlaşılmıştır. Diğer 50 izolata uygulanan klorrd'orııı duyarltlık testi
sonucunda ise, 23 tanesinin klor%rma dayaıııklı, 27 tanesinin klorororma duyarlı olduğu saptanmışlıl'.
Ahort yapan koyunlardan alman 541 serumdan 232'sinin BVD
virusuna karşı ı/5 - i / 160 aras1l1da nötralizasyon litresi vermesi,
Türki.ve'de BVD virusu enfeksiyonlann1l1 enzootik olduğunu orıaya
koymaktadır. Ayııı zamanda hu sonuç hüyiik hir olasılıkla dilter duyarlı hayvanlarda da B VD'in mevcut olahileceği fikrini vermektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim Burgu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Burgu, İ. (1990). TÜRKİYE’DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002208
AMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(01). doi:10.1501/Vetfak_0000002208
Chicago Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 01 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002208.
EndNote Burgu İ (01 Ocak 1990) TÜRKİYE’DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 01
IEEE İ. Burgu, “TÜRKİYE’DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 01, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000002208.
ISNAD Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/01 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002208.
JAMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000002208.
MLA Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 01, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000002208.
Vancouver Burgu İ. TÜRKİYE’DE KOYUNLARDA BOVINE VIRAL DRARRI-LEA (BVD) ENFEKSİYONLARININ VARLIĞI VE ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(01).