Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001348

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

RAMLIÇ VE DAĞLIÇ KOYUNLARıNIN REPRODÜKTİF VERİM ÖZELLİKLERİNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001348

Öz

Bu çalışmada, Çifteler Anadolu Tarım İşletmelerinde 1985-
1988 yılları arasmda elde edilen verim kayıtlarma dayanılarak, Rambouil
let ile Dağlıç'tan elde edilen et-yapağı tipi koyun ırkı olan Ramlıç ve
ülkedeki koyun populasyonu içinde 3. sırada yer alan Dağlıç koyunlarının;
ortalama gebelik süreleri, ikizlik ve üçüzlük oranları, yavruların doğum
ağırlıkları karşl!aştırmalı olarak incelendi. 4 senenin verilerine göre ortalama gebelik süresi Ramlıç koyununda 151,32 =+= 0,49 gün, Dağlıç
koyununda 150,87 +: 0,97 gün olarak saptandı. Cebelik süreleri ile ilgili
olarak saptanan bu fark önemli değildir (p < 0,05). İkizlik oranı RamIıç'ta % 14,5 =+= 6,80, Dağlıç koyununda % 2 =+= 1,41 olarak bulundu.
İkizlikle ilgili olarak saptanan bu fark önemlidir (p < 0,001). Dağlıç'ta
hiç göriilmemesine karşın, Ramlıç'ta % 0,16 =+= O,II oranında üçüzlük
saptandı. Üçüzlükle ilgili bu bulguda önemlidir (p < 0,001). Ortalama
yavru doğum ağırlıkları; Ramlıç koyununda 4434,1 i =+= 15,06 g, Dağlıç
koyununda 3789,27 ::!= 22,18 g olarak bulundu. Doğum ağırlıkları ile
ilgili olarak saptanan bu fark önemlidir (p < 0,001). Sonuç olarak,
Rambouillet x Dağlıç melezi olan Ramlıç koyununda, dağlıç koyununa
nazaran ikizlik ve üçüzlük oranmill ve yavru doğum ağırlıklarının daha
fazla olduğu, ancak gebelik sürelerinde önemli derecede bir farkm olmadığı saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

T. Bekyürek

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Bekyürek, T. (1990). RAMLIÇ VE DAĞLIÇ KOYUNLARıNIN REPRODÜKTİF VERİM ÖZELLİKLERİNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001348
AMA Bekyürek T. RAMLIÇ VE DAĞLIÇ KOYUNLARıNIN REPRODÜKTİF VERİM ÖZELLİKLERİNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001348
Chicago Bekyürek, T. “RAMLIÇ VE DAĞLIÇ KOYUNLARıNIN REPRODÜKTİF VERİM ÖZELLİKLERİNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001348.
EndNote Bekyürek T (01 Ocak 1990) RAMLIÇ VE DAĞLIÇ KOYUNLARıNIN REPRODÜKTİF VERİM ÖZELLİKLERİNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 02
IEEE T. Bekyürek, “RAMLIÇ VE DAĞLIÇ KOYUNLARıNIN REPRODÜKTİF VERİM ÖZELLİKLERİNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 02, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001348.
ISNAD Bekyürek, T. “RAMLIÇ VE DAĞLIÇ KOYUNLARıNIN REPRODÜKTİF VERİM ÖZELLİKLERİNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001348.
JAMA Bekyürek T. RAMLIÇ VE DAĞLIÇ KOYUNLARıNIN REPRODÜKTİF VERİM ÖZELLİKLERİNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001348.
MLA Bekyürek, T. “RAMLIÇ VE DAĞLIÇ KOYUNLARıNIN REPRODÜKTİF VERİM ÖZELLİKLERİNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 02, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001348.
Vancouver Bekyürek T. RAMLIÇ VE DAĞLIÇ KOYUNLARıNIN REPRODÜKTİF VERİM ÖZELLİKLERİNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(02).