Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001344

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KURU İNCİR ÖRNEKLERİNDE MİKOTOKSİN KİRLİLİKLERİ

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001344

Öz

Bu çalışmada, Ankara Piyasasından ve Aydın Y6resinden
sağlanan toplam 54 adet kuru incir 6rneği, mikotoksin çeşitleriyle kirlenme yönünden analiz edildi. Bireysel analiz sonuçlarlıldan bütün incir örneklerinin % 29.9 oranlılda mikotoksinlerle kidendiği anlaşılmıştır.
Farkır mikatoksin çeşitlerine göre kirlenme sTklrğ/l111laflatoksin (Aft.)
Bı % ii.I, Aft. Bı, Gı ve Gı çeşitlerinin her biri ~~ 3.7 ve okratoksin
A % 20.3 şeklinde değiştiği belirlenmiştir.
Kirlenmenin çeşitliliği yönünden yaprlan değerlendirmelerde örneklerin 12'sinde i çeşit (Aji. Bı veya okratoksin A), 2 sinde 2 çeşit (Aft.
Bb Bı ve Aft. Bı ve okratoksin A), 2 örnekde 3 çeşit (Alt. Bb Bı. Gı
veya G2) ve bir ömekde de 4 çeşit (Aft. Bb Bı. Gb Gı) mikotoksin varIrğıııa rastlanmıştır.
Küflenmiş incir örneklerinde mikatoksin çeşitlerine göre hesaplanan
ortalama kirlilik değerleri Aft. Bı 124 ppb, Aft. Bı 27 ppb. Aft. Gı 345
ppb, Aft. Gı
59 ppb ve okratoksin A 185 ppb düzeylerinde bulunmuştur.
Literatür kaynaklarda bildirilen değerlere, ulusal ve uluslararası
nitelikli tolerans limitlerine göre daha sık ve yüksek boyutlarda mikotoksinlerle kirlendiği anlaşrlan böyle incir ürününün sürekli tüketici durumda olan insanlar için ciddi sağirk sakmcaları yaratabileceği anlaşrlmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf Şanlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Şanlı, Y. (1990). KURU İNCİR ÖRNEKLERİNDE MİKOTOKSİN KİRLİLİKLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001344
AMA Şanlı Y. KURU İNCİR ÖRNEKLERİNDE MİKOTOKSİN KİRLİLİKLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001344
Chicago Şanlı, Yusuf. “KURU İNCİR ÖRNEKLERİNDE MİKOTOKSİN KİRLİLİKLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001344.
EndNote Şanlı Y (01 Ocak 1990) KURU İNCİR ÖRNEKLERİNDE MİKOTOKSİN KİRLİLİKLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 02
IEEE Y. Şanlı, “KURU İNCİR ÖRNEKLERİNDE MİKOTOKSİN KİRLİLİKLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 02, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001344.
ISNAD Şanlı, Yusuf. “KURU İNCİR ÖRNEKLERİNDE MİKOTOKSİN KİRLİLİKLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001344.
JAMA Şanlı Y. KURU İNCİR ÖRNEKLERİNDE MİKOTOKSİN KİRLİLİKLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001344.
MLA Şanlı, Yusuf. “KURU İNCİR ÖRNEKLERİNDE MİKOTOKSİN KİRLİLİKLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 02, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001344.
Vancouver Şanlı Y. KURU İNCİR ÖRNEKLERİNDE MİKOTOKSİN KİRLİLİKLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(02).