Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001338

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AVUSTURYA ESMER SIĞIRLARINDA DOĞUM AĞIRLIGI VE GEBELİK SÜRESİ ÜZERİNE BUZAĞI CİNSiYETI VE ANA YAŞlNIN ETKİSİ

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001338

Öz

: Bu araştırma Eskişehir Şeker Fabrikası çiftliğindeki süt sığll'l
sürüsünde, buzağı cinsiyeti ve ana yaşınll1 doğum ağırltğı ile gebelik süresi üzerine etkisini incelemek amacıyla yapdnuştır.
A raştmna materyalini 1970- 1982 yd/an arasında yetiştirilen A vustıırya Esmer slğırlarfl1a ait 534 buzağdama kaydı oluşturmuştur.
Buzaffı doğımı ağırltkIanna ait ortalama değerler: 2-5 yaş arası
iııeklerin erkek ve dişi buzağdan için 36.12 :+: O.ı8 kg. ve 35.43 :i:: 0.17 kg.; 5-10 yaş arası ineklerin erkek ve dişi buzağT!an için 37.13 ::!:
O.i6 kg. 36.40 ::!: O.i7 kg. olai'ak elde edilmiştir. Gruplar arası farklar,
genelolarak P < 0.0 i ve P < 0.00 i düzeylerinde önemli hulunmuştur.
Gebelik süresi ortalamalan: 2-5 yaş/i ineklerin erkek ve dişi buzağıIan için 283.93 ::!: 0.99 gün, 280.82 =.: 1.01 gün; 5-10 yaş/i ineklerde
aym sırayla 289.55 ::t 0.56 gün ve 283.2 i :t 0.80 gün olarak saptanmıştır.
Genelde gruplar arasıfarklar P < 0.05 ve P < 0.001 düzeylerinde önemli bl/lunmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Osman Korhan H. Ulusan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Ulusan, O. K. H. (1990). AVUSTURYA ESMER SIĞIRLARINDA DOĞUM AĞIRLIGI VE GEBELİK SÜRESİ ÜZERİNE BUZAĞI CİNSiYETI VE ANA YAŞlNIN ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001338
AMA Ulusan OKH. AVUSTURYA ESMER SIĞIRLARINDA DOĞUM AĞIRLIGI VE GEBELİK SÜRESİ ÜZERİNE BUZAĞI CİNSiYETI VE ANA YAŞlNIN ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001338
Chicago Ulusan, Osman Korhan H. “AVUSTURYA ESMER SIĞIRLARINDA DOĞUM AĞIRLIGI VE GEBELİK SÜRESİ ÜZERİNE BUZAĞI CİNSiYETI VE ANA YAŞlNIN ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001338.
EndNote Ulusan OKH (01 Ocak 1990) AVUSTURYA ESMER SIĞIRLARINDA DOĞUM AĞIRLIGI VE GEBELİK SÜRESİ ÜZERİNE BUZAĞI CİNSiYETI VE ANA YAŞlNIN ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 02
IEEE O. K. H. Ulusan, “AVUSTURYA ESMER SIĞIRLARINDA DOĞUM AĞIRLIGI VE GEBELİK SÜRESİ ÜZERİNE BUZAĞI CİNSiYETI VE ANA YAŞlNIN ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 02, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001338.
ISNAD Ulusan, Osman Korhan H. “AVUSTURYA ESMER SIĞIRLARINDA DOĞUM AĞIRLIGI VE GEBELİK SÜRESİ ÜZERİNE BUZAĞI CİNSiYETI VE ANA YAŞlNIN ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001338.
JAMA Ulusan OKH. AVUSTURYA ESMER SIĞIRLARINDA DOĞUM AĞIRLIGI VE GEBELİK SÜRESİ ÜZERİNE BUZAĞI CİNSiYETI VE ANA YAŞlNIN ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001338.
MLA Ulusan, Osman Korhan H. “AVUSTURYA ESMER SIĞIRLARINDA DOĞUM AĞIRLIGI VE GEBELİK SÜRESİ ÜZERİNE BUZAĞI CİNSiYETI VE ANA YAŞlNIN ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 02, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001338.
Vancouver Ulusan OKH. AVUSTURYA ESMER SIĞIRLARINDA DOĞUM AĞIRLIGI VE GEBELİK SÜRESİ ÜZERİNE BUZAĞI CİNSiYETI VE ANA YAŞlNIN ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(02).