Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001352

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YARALARDA LOKAL ANTiBiYOTİK UYGULAMALARININ YARA DiRENCİ ÜZERtNE ETKİLERı

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001352

Öz

Bu çalışmada kliniğimizde yaralanıı dikilmesinden sonra
olası bir enfeksiyona karşı enjekte edilen antibiyotiklerden Prokain ve
Kristal penisilinin yara direncine etkisi ölçüldü. Böylece hangi antibiyotiğin yara direncini en az etkilediği araştırTldı.
Çalışmada materyalolarak ayııı ırk, farklı cinsiyette ve ağırlıktaki
30 tavşan kul/al1/ldl. Tavşanlar 3 ay,., gruba bölündü. Bu gruplardan ilki
kontrol grubu olarak kul/anıM. Diğer iki gruptan birincisine 400.000
İ.O. Prokain, ikinci gr"ba ise 500.000;'0. Kristal penisilin dikiş hatfma
lokalolarak enjekte edildi. Bil' hajia sonra dikişler alil1lfJhazırlanan hir
düzenekle yara açdmcaya kadar ağırlik asi/arak hangi ağırlikta açi/dığı
saptandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeki Alkan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Alkan, Z. (1990). YARALARDA LOKAL ANTiBiYOTİK UYGULAMALARININ YARA DiRENCİ ÜZERtNE ETKİLERı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001352
AMA Alkan Z. YARALARDA LOKAL ANTiBiYOTİK UYGULAMALARININ YARA DiRENCİ ÜZERtNE ETKİLERı. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001352
Chicago Alkan, Zeki. “YARALARDA LOKAL ANTiBiYOTİK UYGULAMALARININ YARA DiRENCİ ÜZERtNE ETKİLERı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001352.
EndNote Alkan Z (01 Ocak 1990) YARALARDA LOKAL ANTiBiYOTİK UYGULAMALARININ YARA DiRENCİ ÜZERtNE ETKİLERı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 02
IEEE Z. Alkan, “YARALARDA LOKAL ANTiBiYOTİK UYGULAMALARININ YARA DiRENCİ ÜZERtNE ETKİLERı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 02, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001352.
ISNAD Alkan, Zeki. “YARALARDA LOKAL ANTiBiYOTİK UYGULAMALARININ YARA DiRENCİ ÜZERtNE ETKİLERı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001352.
JAMA Alkan Z. YARALARDA LOKAL ANTiBiYOTİK UYGULAMALARININ YARA DiRENCİ ÜZERtNE ETKİLERı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001352.
MLA Alkan, Zeki. “YARALARDA LOKAL ANTiBiYOTİK UYGULAMALARININ YARA DiRENCİ ÜZERtNE ETKİLERı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 02, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001352.
Vancouver Alkan Z. YARALARDA LOKAL ANTiBiYOTİK UYGULAMALARININ YARA DiRENCİ ÜZERtNE ETKİLERı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(02).