Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001337

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ATIK FETUSLARDAN İZOLE EDİLEN BRUCELLA SUŞLARININ KO-AGLÜTİNASYON TESTİ lLE iDENTİFiKASYONLARI

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001337

Öz

Bu çalışmada, hayvanlarm atık fetuslanndan izole edilen 50
Bruceıla suşunun bilinen teşhis yöntemleri yamsıra, ko-aglütinasyon testi ile de identifikasyonlan amaçlanmıştır.
Bruceıla etkenlerinin bazik fuksin ve thionine tolerans testleri, HıS
oluşturmalan incelenmiş, aynca Tbilisi ve Weybridge faj/arma karşı
duyarlılıklan da araştmimıştır. Weybridge, ingiltere'den sağlanan anti-A
ve anti-M monospesifik serumlan ile laboratuvarda ko-aglütinasyon reageni'leri hazırlanarak ve bunlarla izole edilen Bruceıla suşlannm antijenik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca, hazırlanan reagent'ler standart
suşlarla (Br. ahortus S i9 ve Br. melitensis 16 M) da kontrol edilmiştir.
Bruceıla suşlarmlfl % 86'sı Tbilisi ve Weybridge fajlarma karşı
duyarli bulunmuş, benzer şekilde % 86'slnlll 1 / 50000 thonbı, 1 / 50000
bazik fuksinde üredikleri, ancak i!25000 thioninde üremedikleri saptanmıştır. Bu suşlann A anti-serumu ile hazırlanan ko-aglütinasyon reagent'i ile de pozitif' olması nedeniyle 43 suş (% 86) Br. abortus, aynı
testlerle değerendirilen 7 suş (% 14) ise Br. melitensis olarak identifiye
edilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nejat Aydın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Aydın, N. (1990). ATIK FETUSLARDAN İZOLE EDİLEN BRUCELLA SUŞLARININ KO-AGLÜTİNASYON TESTİ lLE iDENTİFiKASYONLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001337
AMA Aydın N. ATIK FETUSLARDAN İZOLE EDİLEN BRUCELLA SUŞLARININ KO-AGLÜTİNASYON TESTİ lLE iDENTİFiKASYONLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001337
Chicago Aydın, Nejat. “ATIK FETUSLARDAN İZOLE EDİLEN BRUCELLA SUŞLARININ KO-AGLÜTİNASYON TESTİ LLE iDENTİFiKASYONLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001337.
EndNote Aydın N (01 Ocak 1990) ATIK FETUSLARDAN İZOLE EDİLEN BRUCELLA SUŞLARININ KO-AGLÜTİNASYON TESTİ lLE iDENTİFiKASYONLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 02
IEEE N. Aydın, “ATIK FETUSLARDAN İZOLE EDİLEN BRUCELLA SUŞLARININ KO-AGLÜTİNASYON TESTİ lLE iDENTİFiKASYONLARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 02, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001337.
ISNAD Aydın, Nejat. “ATIK FETUSLARDAN İZOLE EDİLEN BRUCELLA SUŞLARININ KO-AGLÜTİNASYON TESTİ LLE iDENTİFiKASYONLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001337.
JAMA Aydın N. ATIK FETUSLARDAN İZOLE EDİLEN BRUCELLA SUŞLARININ KO-AGLÜTİNASYON TESTİ lLE iDENTİFiKASYONLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001337.
MLA Aydın, Nejat. “ATIK FETUSLARDAN İZOLE EDİLEN BRUCELLA SUŞLARININ KO-AGLÜTİNASYON TESTİ LLE iDENTİFiKASYONLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 02, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001337.
Vancouver Aydın N. ATIK FETUSLARDAN İZOLE EDİLEN BRUCELLA SUŞLARININ KO-AGLÜTİNASYON TESTİ lLE iDENTİFiKASYONLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(02).