Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001326

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001326

Öz

Doğal Sarcoptes uyuzu ile enfekte, 1 ayltkla 5 yaş arası
152 baş koyun ve 7 kuzuda yeni bir preparat olan Feııvalerate ve Ivermeetin'in klinik etkinlikleri araşt1l'lldl. Tüm hayvanlardan deri kazmtısı
öl'11eklerialmamk parazitolojik olarak incelendi. Ağıl/ardak i hasta hay,
vanlar üç gruba ayt/larak, birinci gruba,' 200 ml'g / kg dozda ı4 gün
arayla iki kez subkutan Ivermectin ve, baş ve kulaklardaki kabuklartll
yumuşatılması amacıyla hergün dıştan Gliserili solusyonuyla ji-iksiyon
yaptlm'ak kabuklar yunıuşatıldı. Diğer grub ise 7 gün arayla üç kez
% 01'lik Fenvalerate emulsiyonu ile yıkandı. AlItldak i diğer hayvanlar
sa,~altıma alınmadı ve kontrol grubu olamk ayuldl. Denemeye almaıı
koyunlar 14. ve 28. günlerde klinik ve parazitolo;ik yönden kontrol
edildi.
[vermeetin + Gliserin uygulaması yapılan 66 koyunuıı tümünde
sağaItım öncesi uyuz etkenlerine (Sarcoptes ovis) rastlandı. -";ağaltım
uygulamasmdan 14 gün sonra, 7 hayvanda caıısız veya ölü uyuz etkenleri
saptandı. Yirmisekiz gün sonraki muayeııelerinde ise 66 hayvanm
tümünde uyuz etkenleri bulunamadı.
Fenvalerate uygulama.ı'! yapilan 63 koyunun tamamlılda, sa.~altım
öncesi uyuz etkenleriııe (Sarcoptes ovis) rastlaııdl. Sa/taltıından J 4 gün
sonra grubtaki 25 koyunda, 28 gün sonraki muayenelerde ise 8 koyunda, hala uyuz etkenleri bUIUlımaktaydl. Amştırma sonunda 30 kontrol hayvanma [vermeetin + Gliserin solüsyonu uygıtlandı ve bu hayvanlarm 28. gündeki kontrol/at/nda hiç bir uyuz etkenine mstlanmadı.
Araştmiladan elde edilen sonuçlara göre,' koyunlardak i uyuz
sağa/t1l11lnda, Iverl1lectin i Gliserili uygulama.ıll/ııı çok iyi etkisi
olduğu (% 100) kmııtla/1(li. Dıştan yıkanw tarZlılda Fenmlerate soıiisyonunun uyuz etkenleriyle miil'ade!edek i haşart oranıııııı ise urtalama
% 83 olduğu saptandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Şahal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Şahal, M. (1990). KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001326
AMA Şahal M. KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001326
Chicago Şahal, Mehmet. “KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001326.
EndNote Şahal M (01 Ocak 1990) KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE M. Şahal, “KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001326.
ISNAD Şahal, Mehmet. “KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001326.
JAMA Şahal M. KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001326.
MLA Şahal, Mehmet. “KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001326.
Vancouver Şahal M. KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).