Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001326

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001326

Öz

Doğal Sarcoptes uyuzu ile enfekte, 1 ayltkla 5 yaş arası
152 baş koyun ve 7 kuzuda yeni bir preparat olan Feııvalerate ve Ivermeetin'in klinik etkinlikleri araşt1l'lldl. Tüm hayvanlardan deri kazmtısı
öl'11eklerialmamk parazitolojik olarak incelendi. Ağıl/ardak i hasta hay,
vanlar üç gruba ayt/larak, birinci gruba,' 200 ml'g / kg dozda ı4 gün
arayla iki kez subkutan Ivermectin ve, baş ve kulaklardaki kabuklartll
yumuşatılması amacıyla hergün dıştan Gliserili solusyonuyla ji-iksiyon
yaptlm'ak kabuklar yunıuşatıldı. Diğer grub ise 7 gün arayla üç kez
% 01'lik Fenvalerate emulsiyonu ile yıkandı. AlItldak i diğer hayvanlar
sa,~altıma alınmadı ve kontrol grubu olamk ayuldl. Denemeye almaıı
koyunlar 14. ve 28. günlerde klinik ve parazitolo;ik yönden kontrol
edildi.
[vermeetin + Gliserin uygulaması yapılan 66 koyunuıı tümünde
sağaItım öncesi uyuz etkenlerine (Sarcoptes ovis) rastlandı. -";ağaltım
uygulamasmdan 14 gün sonra, 7 hayvanda caıısız veya ölü uyuz etkenleri
saptandı. Yirmisekiz gün sonraki muayeııelerinde ise 66 hayvanm
tümünde uyuz etkenleri bulunamadı.
Fenvalerate uygulama.ı'! yapilan 63 koyunun tamamlılda, sa.~altım
öncesi uyuz etkenleriııe (Sarcoptes ovis) rastlaııdl. Sa/taltıından J 4 gün
sonra grubtaki 25 koyunda, 28 gün sonraki muayenelerde ise 8 koyunda, hala uyuz etkenleri bUIUlımaktaydl. Amştırma sonunda 30 kontrol hayvanma [vermeetin + Gliserin solüsyonu uygıtlandı ve bu hayvanlarm 28. gündeki kontrol/at/nda hiç bir uyuz etkenine mstlanmadı.
Araştmiladan elde edilen sonuçlara göre,' koyunlardak i uyuz
sağa/t1l11lnda, Iverl1lectin i Gliserili uygulama.ıll/ııı çok iyi etkisi
olduğu (% 100) kmııtla/1(li. Dıştan yıkanw tarZlılda Fenmlerate soıiisyonunun uyuz etkenleriyle miil'ade!edek i haşart oranıııııı ise urtalama
% 83 olduğu saptandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet ŞAHAL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayınlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd845709, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1990}, volume = {37}, number = {03}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001326}, title = {KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI}, key = {cite}, author = {Şahal, Mehmet} }
APA Şahal, M. (1990). KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 37 (03) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001326
MLA Şahal, M. "KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 (1990 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59946/845709>
Chicago Şahal, M. "KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 (1990 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI AU - MehmetŞahal Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001326 DO - 10.1501/Vetfak_0000001326 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 37 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001326 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001326 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI %A Mehmet Şahal %T KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI %D 1990 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 37 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001326 %U 10.1501/Vetfak_0000001326
ISNAD Şahal, Mehmet . "KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 / 03 (Ocak 1990): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001326
AMA Şahal M. KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990; 37(03): 0-0.
Vancouver Şahal M. KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1990; 37(03): 0-0.
IEEE M. Şahal , "KOYUNLARDA DOĞAL SARCOPTES UYUZU ENFESTASYONUNDA IVERMECTIN VE FENVALERATE İLE SAGALTIM DENEMELERI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sayı. 03, ss. 0-0, Oca. 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001326