Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001334

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001334

Öz

Ça!lşmil, yeni do/tmuş köpek yavrulanl11n kan parametere/eri
ve yaşaıııa güçleri ara.wıdaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapi/dı.
(a!lşl11ada, 40 adedi yeni do:tıııuş yavru köpek ve 5 adedi de bıı
yavru/ann annesi o/an toplam 45 adet köpek materyal olarak kul/ant/dı.
Ça/ışmada kaıılart inceleneli aııa ve yavru köpekler hirlikte 10 ml'lik.
hir oda içerisinde ıııul/{/j(ıza edildiler. Ana köjJeklere özel bir besleııme
rejimi uyglı/anl11akslZln lıol'J}wI g/(Ia ile bes/eııdiler
Bütün hayvanlardan hemen do/tunı sonrasilidan başlIyarak ıo gün
süreyle kan alıııdı. Kan örnekleri köpeklerin vena cepheana antebracii'-
sinden bir iğne yardmııyla yapılan puksiyondan, ı-2 damla (20 IiI)
miktarmda pastör pipet içerisine çekildi. Elde edilen kan örnekleri özel
çözelti sıvısı ile kanştmlarak labaratuvara ilti/di ve i/2 saat içerisinde
kan parametreleri incelendi.
Kan parameteresi olarak alman eritrosit (RBC: 106 mm3), ortalama hücre volümü (MCV,o m'), hematokrikt (HCT,o %), lökosit
(WBC,o 103 mm') değerleri Cel! Caunter (Contraves digicel 3100 H)
ve Hemoglobin (Hb j miktan ise Contraves Haemoce// 400 H, elektronik
saymı aletleri ku//al1llarak yapi/dı.
Elde edilen tüm kan parameterleri, doıtumdan sonra ıO gün içinde
ölen yavrular (Grup I, n = ı8), do/tum sonrası hayatta kalanlar (Grup
ll, n = 22) ve ana köpekler (Grup lll, n = 5) olmak üzzre 3 gruba
aynlarak gruplar içi ve arası istatistik yöntemler/e değerlendirildi.
Çalişma bulgulamıa göre; RBC miktart 1. gruptaki yavru köpeklerde ilk gün ana köpeklere oranla daha düşük (p< 0,05), olmakla
beraber ll. gruptaki yavru köpeklerle benzerdi (p> 0,05). II Grup
köpeklerde 5. günden itibaren ana köpeklerden daha düşük (p< 0,05)
eritrosit saptandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rıfat SALMANOĞLU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayınlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd845749, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1990}, volume = {37}, number = {03}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001334}, title = {YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ}, key = {cite}, author = {Salmanoğlu, Rıfat} }
APA Salmanoğlu, R. (1990). YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 37 (03) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001334
MLA Salmanoğlu, R. "YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 (1990 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59946/845749>
Chicago Salmanoğlu, R. "YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 (1990 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ AU - RıfatSalmanoğlu Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001334 DO - 10.1501/Vetfak_0000001334 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 37 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001334 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001334 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ %A Rıfat Salmanoğlu %T YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ %D 1990 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 37 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001334 %U 10.1501/Vetfak_0000001334
ISNAD Salmanoğlu, Rıfat . "YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 / 03 (Ocak 1990): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001334
AMA Salmanoğlu R. YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990; 37(03): 0-0.
Vancouver Salmanoğlu R. YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1990; 37(03): 0-0.
IEEE R. Salmanoğlu , "YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sayı. 03, ss. 0-0, Oca. 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001334