Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

1974-1991 YILLARINDA İNCELENEN KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİ

Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 352 - 358, 01.01.1991

Öz

Bu survey çalrşmada, 1974-1 991 yı/lart arasmdaki 17 yt!-
lık sürede, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patolop Anabilim
Dalı'ııda çeşitli ırk, cins ve yaştan kaııatlı hayvana ait J 40 hastalık ve
724 tümör olgusu incelenmiştir. Belirli bir etiyolojiye bağlanamayan
çeşitli tipte lezyonlmııı yamsıra, hastalık etkeni ortaya konmuş salgın
hastalıklar da tespit edilmiştir. Kanatlı yetiştiriciliği için önem arzeden
ve amlan tari1ıler arastnda tandart konmuş Gumboro (8), Avian ense falomyelitis (8), Koksidiozis (8), A!!>~T)ergillozis (7), Tüberküloz (5), Salmonellozis (4), Koligranuloma (4), CRD (2), Egg Drop Sendrom (2),
Teniazis (1), Histomoniazis (1), Kripto.ıporidiozis (I), yaygın olarak
gözlenen hastalıklar arasl11dadır. Belirli bir etiyolojiye bağlanamayan
çeşitli tipte lezyonlar, görüldüğü vücut sistemleri içinde ele almmış ve
bu fezyonlamı sistemlere dağılışı gözönüne alındığmda, sindirim sistemi
fezyonlarll1t11 başta geldiği dikkati çekmiştir.
Anılan tarihler arasmda incelenen toplam 724 tümör olgusunun 248'
ini Marek Hastalığı, 167'sini Avian lökozis kompleks, 69'zl/lu Adel1Okarsinom, 51'ini Teratom, 36's1I11Hepatosefliiler karsinom, 28'ini Leiomyom, 22'sini Pankreas Langerhans adacığı karsinomu, 14'ünü Retiküfoendoteliozis ve kalan 89'ul111çeşitli tipte tümörlerin oluşturduğu tespit
edilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Aydın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1991
Yayımlandığı Sayı Yıl 1991Cilt: 38 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Aydın, Y. (1991). 1974-1991 YILLARINDA İNCELENEN KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 38(03), 352-358.
AMA Aydın Y. 1974-1991 YILLARINDA İNCELENEN KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1991;38(03):352-358.
Chicago Aydın, Yılmaz. “1974-1991 YILLARINDA İNCELENEN KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38, sy. 03 (Ocak 1991): 352-58.
EndNote Aydın Y (01 Ocak 1991) 1974-1991 YILLARINDA İNCELENEN KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38 03 352–358.
IEEE Y. Aydın, “1974-1991 YILLARINDA İNCELENEN KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 38, sy. 03, ss. 352–358, 1991.
ISNAD Aydın, Yılmaz. “1974-1991 YILLARINDA İNCELENEN KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38/03 (Ocak 1991), 352-358.
JAMA Aydın Y. 1974-1991 YILLARINDA İNCELENEN KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991;38:352–358.
MLA Aydın, Yılmaz. “1974-1991 YILLARINDA İNCELENEN KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 38, sy. 03, 1991, ss. 352-8.
Vancouver Aydın Y. 1974-1991 YILLARINDA İNCELENEN KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991;38(03):352-8.