Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 359 - 382, 01.01.1991
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001410

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DİPİRON VE ASETİLSALİSİLİK ASİD İLE FUROSEMİD'İN İN VİVO ETKİLEŞiMLERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 359 - 382, 01.01.1991
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001410

Öz

Bu çaltşmada .liırosemidle beraber Pl'ostaglandin (PG)
sentez inhihitörü olan Steroidal Olmayan AI1£iil1flamatuar (NSAİ)
Asetilsalisilik Asid (A SA) ve dipironul1 kullalııl;naslJ1lJ1idrann oluşumu üzerindeki etkileri farmakodinamik olarak i2-29 kg arasmda
değişen 56 köpek üzerinde araştırıldı. Her biri 14'er baş k(jpekten oluşan dört gruba ayrilan köpekler, genel anesteziye allf/araf..:,laparatomi
yapildı, sa,~ üreterlerine polietilen katater kondu. Her gruptaki köpe:l,e
ilk aşamada kan kayıplamil karşilamak için "tüm ilaç uygulamalan
ön bacak venaslJ1dan ve peristaltik pompa ile) 25 ml/kg dozunda izotonik sodyum klorür soliisyonu verildi. Yine tüm gruplara deııeme süresini oluşturan 120 dakikahk süre ile 0.3 ml/kg / dakika dozunda İZotonik sodyum klorür soliisyonu verildi.
I. Gruha sadece izotonik sodyum klorür solüsyonu, 11. gruba izotonik sodyU/il klorür solüsyol1u ile 0.5 mg / kg dozunda filrosemid,
lll. gruba izotoııik sodyum klorür solüsyonu i-O. 5 mg / kg dozuııda .li.-
resemid +25 mg / kg dozunda ASA, IV. gruba izotoııik sodyum klorür
soliisyonu+0.5 mg / kg dozunda furosemid-+-25 mg / kg dozunda dipiron verildi. Her kiipek grubu için oluşan idraf/n her bir damlası poligraf yardTnllyla ka/tıda yazdmıdı, ayrıca bir mezürde toplanarak her 10
dakikaMc zaman diliminde oluşan idrar miktarları da kapt edildi. Furosemid uygu/anan ll. gruptaki idrar mik tanna olOnla aza/malıll1; ASA
alan lll. grupta % 15.05, dipiroıı alan IV. grupta ise % 18.63 orall/Jlda
şekillendiği ve dipiron alan gruptaki haskilaıımanın ASA alan gruptan
daha fazla oldu/tu bulundu.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali BİLGİLİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1991
Yayınlandığı Sayı Yıl 1991Cilt: 38 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd848151, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1991}, volume = {38}, number = {03}, pages = {359 - 382}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001410}, title = {DİPİRON VE ASETİLSALİSİLİK ASİD İLE FUROSEMİD'İN İN VİVO ETKİLEŞiMLERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR}, key = {cite}, author = {Bilgili, Ali} }
APA Bilgili, A. (1991). DİPİRON VE ASETİLSALİSİLİK ASİD İLE FUROSEMİD'İN İN VİVO ETKİLEŞiMLERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 38 (03) , 359-382 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001410
MLA Bilgili, A. "DİPİRON VE ASETİLSALİSİLİK ASİD İLE FUROSEMİD'İN İN VİVO ETKİLEŞiMLERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38 (1991 ): 359-382 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59948/848151>
Chicago Bilgili, A. "DİPİRON VE ASETİLSALİSİLİK ASİD İLE FUROSEMİD'İN İN VİVO ETKİLEŞiMLERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38 (1991 ): 359-382
RIS TY - JOUR T1 - DİPİRON VE ASETİLSALİSİLİK ASİD İLE FUROSEMİD'İN İN VİVO ETKİLEŞiMLERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AU - AliBilgili Y1 - 1991 PY - 1991 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001410 DO - 10.1501/Vetfak_0000001410 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 382 VL - 38 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001410 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001410 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi DİPİRON VE ASETİLSALİSİLİK ASİD İLE FUROSEMİD'İN İN VİVO ETKİLEŞiMLERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR %A Ali Bilgili %T DİPİRON VE ASETİLSALİSİLİK ASİD İLE FUROSEMİD'İN İN VİVO ETKİLEŞiMLERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR %D 1991 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 38 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001410 %U 10.1501/Vetfak_0000001410
ISNAD Bilgili, Ali . "DİPİRON VE ASETİLSALİSİLİK ASİD İLE FUROSEMİD'İN İN VİVO ETKİLEŞiMLERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38 / 03 (Ocak 1991): 359-382 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001410
AMA Bilgili A. DİPİRON VE ASETİLSALİSİLİK ASİD İLE FUROSEMİD'İN İN VİVO ETKİLEŞiMLERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991; 38(03): 359-382.
Vancouver Bilgili A. DİPİRON VE ASETİLSALİSİLİK ASİD İLE FUROSEMİD'İN İN VİVO ETKİLEŞiMLERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1991; 38(03): 359-382.
IEEE A. Bilgili , "DİPİRON VE ASETİLSALİSİLİK ASİD İLE FUROSEMİD'İN İN VİVO ETKİLEŞiMLERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 38, sayı. 03, ss. 359-382, Oca. 1991, doi:10.1501/Vetfak_0000001410