Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 465 - 482, 01.01.1991
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001419

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL CRYPTOSPORiDİOSİS PATOLOJIK BULGULAR VE CROSS-TRANSMİSSİON ÇALlŞMALARI*

Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 465 - 482, 01.01.1991
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001419

Öz

Bu çalışmada, doğalolarak enfekte laboratuvar farelerinin
dışkılarından izole edilen Cryptosporidium muris oosistleri, çeşilli laboratuvGl hayvanlarına oral yolla verilerek enfeksiyon oluşturulmuştur.
Bu amaçla çalışma boyunca, 100 adet laboratuvar faresi ve rat, 25 adet
tavşan, 13 adet kobay kullanılmıştır. Fare ve ratlar, yaşları farklı ve
herbirinde 20 hayvan bulunan 5 gruba ayrılmıştır.
Bu parazi! protozoonun oosistleriyle oral yolla inoküle edilen fare
ve ratların bütün yaş gruplarının enfeksiyona duyarlı olduğu görülmüş,
buna karşılık kobay ve tavşanların daha az duyarlı olduğu saptanmıştır.
Deneye alınan bu hayvanların dışkılarmdan izole edilen oosistlerin.
morfolojik yönden, doğalolarak enfekte laboratuvar farelerininkiyie
benzer olduğu görülmüştür.
Deneye alınan bütün yaş gruplarındaki hayvanların, deney öncesi,
deney süresince ve deney biliminde, klinik olarak, herhangi bir belirti
göstermedikleri tespit edilmiştir. Bu hayvanların otopsilerinde de makroskobik bir bulguya rasttanılmamıştır.
Otopsi sonucunda alınan doku örneklerinin histopatolojik olarak
incelenmesinde, bu parazil prutozoonwı gelişme evrelerinin sadece midede bulunduğu saptanmıştır. Anılan parazit pıotozoonun gelişme evrelerinin, mide yüzeyi ve mide bez epitel hücre yüzeylerine tutunmuş
olarak, küçük, yuvarlak ya da oval, bazofilik dsimcikler şeklinde görüldüğü dikkati çekmiştir. Çok sayıda parazil protozoon içeren mide bez
lumenlerinin oldukça genişlemiş olduğu ve epitel hücrelerinde yassılaşma, atrofi ve dejeneratif bulguların oluştuğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak, ülkemizde bu parazil protozoon tarafından oluşturulmuş mide cryptosporidiosis'i olgusu, ilk olarak laboratuvar farelerinde ortaya konmuş ve deneyselolarak fare, rat, kobay ve tavşanlar da
enfekte edilmiş olup bu parazit protozoonun konakçıya özgü olmadığı
saptanmıştı .•.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Aydın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1991
Yayımlandığı Sayı Yıl 1991Cilt: 38 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Aydın, Y. (1991). LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL CRYPTOSPORiDİOSİS PATOLOJIK BULGULAR VE CROSS-TRANSMİSSİON ÇALlŞMALARI*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 38(03), 465-482. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001419
AMA Aydın Y. LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL CRYPTOSPORiDİOSİS PATOLOJIK BULGULAR VE CROSS-TRANSMİSSİON ÇALlŞMALARI*. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1991;38(03):465-482. doi:10.1501/Vetfak_0000001419
Chicago Aydın, Yılmaz. “LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL CRYPTOSPORiDİOSİS PATOLOJIK BULGULAR VE CROSS-TRANSMİSSİON ÇALlŞMALARI*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38, sy. 03 (Ocak 1991): 465-82. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001419.
EndNote Aydın Y (01 Ocak 1991) LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL CRYPTOSPORiDİOSİS PATOLOJIK BULGULAR VE CROSS-TRANSMİSSİON ÇALlŞMALARI*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38 03 465–482.
IEEE Y. Aydın, “LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL CRYPTOSPORiDİOSİS PATOLOJIK BULGULAR VE CROSS-TRANSMİSSİON ÇALlŞMALARI*”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 38, sy. 03, ss. 465–482, 1991, doi: 10.1501/Vetfak_0000001419.
ISNAD Aydın, Yılmaz. “LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL CRYPTOSPORiDİOSİS PATOLOJIK BULGULAR VE CROSS-TRANSMİSSİON ÇALlŞMALARI*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38/03 (Ocak 1991), 465-482. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001419.
JAMA Aydın Y. LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL CRYPTOSPORiDİOSİS PATOLOJIK BULGULAR VE CROSS-TRANSMİSSİON ÇALlŞMALARI*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991;38:465–482.
MLA Aydın, Yılmaz. “LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL CRYPTOSPORiDİOSİS PATOLOJIK BULGULAR VE CROSS-TRANSMİSSİON ÇALlŞMALARI*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 38, sy. 03, 1991, ss. 465-82, doi:10.1501/Vetfak_0000001419.
Vancouver Aydın Y. LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL CRYPTOSPORiDİOSİS PATOLOJIK BULGULAR VE CROSS-TRANSMİSSİON ÇALlŞMALARI*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991;38(03):465-82.