Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 266 - 283, 01.01.1991
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001418

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE DENEYSEL MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE SERUM LİPİD, KOLESTEROL, GLİKOZ, Na, K, ve Ca DÜZEYLERİ

Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 266 - 283, 01.01.1991
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001418

Öz

Bu çalışmada, köpeklerde arteria coronaria sinistranm, ramus interventı icularis paraconalis dalı, r. colletaralis yan dalı üzerinden
bağlanarak miyokard enfarktüs oluşturuldu ve takip eden, ventriküler
aritmilerin bulunduğu ve kaybolduğu günlerde, kanda total lipid, kolesterol, glikoz, potasyum, sodyum ve kalsiyum düzeyleri saptandı. Araştırmada 7 adet sağlıklı köpek kullamldı. ilk 5 adet köpeğe i. v. adrenalin
uygulandı ve adrenalin'in ölçülen kan parametrelerine etkisi incelendi.
Adrenalin etkisi tamamen geçtikten sonra yine bu 5 köpeğe operasyon
yoluyla koroner Iigatür uygulandı. Böylece deneysel miyokard en[arktüsü
oluşturuldu. Ayrıca 2 adet köpeğin göğüs kafesi açtldı, fakat koroner
ligatür uygulanmadı. Bu şekilde operasyon stresinin ölçülen parametrelere
etkisinin incelenmesi amaçlall1ntştır. Koroner ligasyondan sonraki birinci ve ikinci günlerde totallipid, kolesterol ve glikoz artmıştır. (p <0.05).
Serum potasyumunda birinci günde belirgin hir artış (p < O 05), ikinci
günde ise ani bir düşüş oldu (p < O 05). Benzer olarak serum kalsiyum
birinci günde istatistik bakımmdan önemsiz bir artış görüldü (p < O 05),
sonraki günlerde ise gittikçe azaldı. Serum sodyumunda belirgin bir değişiklik olmadı.
Enfarküsün birinci gününde gözlenen çok şiddetli aritmi/er, ikinci
günde giderek azalıp ve üçüncü günün sonunda tamamiyle kaybDldu.
Sadece operasyon yapılarak ligatür uygulanmayan ikinci grupta herhangi bir aritmi olmamasma karşılık serum total lipid ve kolesterol seviyesinde önemli (p < O 05) artışlar saptandı. Enfarktüsün birinci gününde
gözlenen potasyum artışı adrenalin verilen normal hayvanlarda do
gözlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Berrin Salmanoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1991
Yayımlandığı Sayı Yıl 1991Cilt: 38 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Salmanoğlu, B. (1991). KÖPEKLERDE DENEYSEL MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE SERUM LİPİD, KOLESTEROL, GLİKOZ, Na, K, ve Ca DÜZEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 38(03), 266-283. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001418
AMA Salmanoğlu B. KÖPEKLERDE DENEYSEL MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE SERUM LİPİD, KOLESTEROL, GLİKOZ, Na, K, ve Ca DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1991;38(03):266-283. doi:10.1501/Vetfak_0000001418
Chicago Salmanoğlu, Berrin. “KÖPEKLERDE DENEYSEL MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE SERUM LİPİD, KOLESTEROL, GLİKOZ, Na, K, Ve Ca DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38, sy. 03 (Ocak 1991): 266-83. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001418.
EndNote Salmanoğlu B (01 Ocak 1991) KÖPEKLERDE DENEYSEL MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE SERUM LİPİD, KOLESTEROL, GLİKOZ, Na, K, ve Ca DÜZEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38 03 266–283.
IEEE B. Salmanoğlu, “KÖPEKLERDE DENEYSEL MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE SERUM LİPİD, KOLESTEROL, GLİKOZ, Na, K, ve Ca DÜZEYLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 38, sy. 03, ss. 266–283, 1991, doi: 10.1501/Vetfak_0000001418.
ISNAD Salmanoğlu, Berrin. “KÖPEKLERDE DENEYSEL MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE SERUM LİPİD, KOLESTEROL, GLİKOZ, Na, K, Ve Ca DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38/03 (Ocak 1991), 266-283. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001418.
JAMA Salmanoğlu B. KÖPEKLERDE DENEYSEL MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE SERUM LİPİD, KOLESTEROL, GLİKOZ, Na, K, ve Ca DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991;38:266–283.
MLA Salmanoğlu, Berrin. “KÖPEKLERDE DENEYSEL MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE SERUM LİPİD, KOLESTEROL, GLİKOZ, Na, K, Ve Ca DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 38, sy. 03, 1991, ss. 266-83, doi:10.1501/Vetfak_0000001418.
Vancouver Salmanoğlu B. KÖPEKLERDE DENEYSEL MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE SERUM LİPİD, KOLESTEROL, GLİKOZ, Na, K, ve Ca DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991;38(03):266-83.