Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 383 - 401, 01.01.1991
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001417

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS'E KARŞI AŞILANMIŞ TAVUKLARDA BAĞIŞIKLIK KRİTERİNİN SAPTANMASI

Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 383 - 401, 01.01.1991
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001417

Öz

Bu çalışmada infeksiyöz bronşitis'e karşı ıo. hafta H120,
23.hafta H52 suşu ile burun-göze damlatma yöntemiyle aştlanmış yumurtacı tavuklarda oluşan bağışıklık Hi ve AGP testleriyle saptanmıştır.
Ikinci aşılamadan 2 ay scnra aşılı gruptakiler HI titrelerine göre gruplandınldıktan sonra denemedeki tüm hayvanlar IBV M41 suşu ile intratracheal yolla eprüve edilerek hayvanların eprüvasyon öncesi Hi tıtreleri
ile klinik be,'irti arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.
HI20 ile aşılamadan 4 hafta sonra ortalama HI titresi pik noktaya
çıkmış ve logz 7.76 olarak saptanmıştır. AGP pozitt( hayvan yüzdesi
3.75 ile 6.89 arasında değişmiştir. H52 ile yapılan ikinci aşılamadan
sonra hem HI titresinde hem de AGP pozitif hayvan yüzdesinde belirgin
bir artış gözlenmiş ve ortalama HI titresi 4. hafta pike çıkmış ve logz
9.32 olarak belirlenmiştir. AGP pozitif hayvan sayısı en düşük % 5.71
en yüksek % 29.88 olarak saptanmıştır.
Eprüvasyon öncesi aşılı grupta ortalama HI titresi logz 7.04 eprüvasyondan sonra ise logz 6.29 olarak beli,lenmiştir. Kontrol grubunda
epriivasyondan 10 gün sonra ortalama HI titıesi logz 9.45 AGP pozitif
hayvan sayısı ise % 70 (14 hayvan serumu) olarak saptanmiştır.
Eprüvasyon öncesi ortalama H i titresi log;. 6. O ve yukar,'sında olan
hayvanlar infeksiyona dirençli bulunmuş ancak AGP pozitti hayvan
yüzdesi ile infeksiyona direnç arasında herhangi bir ilişki gözlenmemiştir.
HI testi aşılama ve infeksiyon sonrası oluşan immun yanıtın gösterilmesinde AGP testine göre daha duyarlı bulunmuş ve iki testin sonuçları
arasında zayıf bir ilişki gözlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fuat Aydın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1991
Yayımlandığı Sayı Yıl 1991Cilt: 38 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Aydın, F. (1991). İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS’E KARŞI AŞILANMIŞ TAVUKLARDA BAĞIŞIKLIK KRİTERİNİN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 38(03), 383-401. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001417
AMA Aydın F. İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS’E KARŞI AŞILANMIŞ TAVUKLARDA BAĞIŞIKLIK KRİTERİNİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1991;38(03):383-401. doi:10.1501/Vetfak_0000001417
Chicago Aydın, Fuat. “İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS’E KARŞI AŞILANMIŞ TAVUKLARDA BAĞIŞIKLIK KRİTERİNİN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38, sy. 03 (Ocak 1991): 383-401. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001417.
EndNote Aydın F (01 Ocak 1991) İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS’E KARŞI AŞILANMIŞ TAVUKLARDA BAĞIŞIKLIK KRİTERİNİN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38 03 383–401.
IEEE F. Aydın, “İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS’E KARŞI AŞILANMIŞ TAVUKLARDA BAĞIŞIKLIK KRİTERİNİN SAPTANMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 38, sy. 03, ss. 383–401, 1991, doi: 10.1501/Vetfak_0000001417.
ISNAD Aydın, Fuat. “İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS’E KARŞI AŞILANMIŞ TAVUKLARDA BAĞIŞIKLIK KRİTERİNİN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38/03 (Ocak 1991), 383-401. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001417.
JAMA Aydın F. İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS’E KARŞI AŞILANMIŞ TAVUKLARDA BAĞIŞIKLIK KRİTERİNİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991;38:383–401.
MLA Aydın, Fuat. “İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS’E KARŞI AŞILANMIŞ TAVUKLARDA BAĞIŞIKLIK KRİTERİNİN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 38, sy. 03, 1991, ss. 383-01, doi:10.1501/Vetfak_0000001417.
Vancouver Aydın F. İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS’E KARŞI AŞILANMIŞ TAVUKLARDA BAĞIŞIKLIK KRİTERİNİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991;38(03):383-401.