Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 448 - 464, 01.01.1991
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001415

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İN VİTRO ORTAMDA SEMPATOMİMETİK iLAÇLARIN BETA ADRENERJİK RESEPTÖR AKTİVASYONLARINA Mg VE Ca İYONLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1991, Cilt: 38 Sayı: 03, 448 - 464, 01.01.1991
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001415

Öz

Bu çalişmada, izole tavşan uterııslarında sempatomimetik
ilaçların beta-adrenerjik reseptör aktivasyonlarına Mg ve Ca iyonlarının etkileı i araştırıldı. Bu amaçla çalişmada 4.5-5 aylık yeni Zelanda
irki beyaz dişi tav~aıılar kullamlmıştll. Deneylerde östrojen ve progesteron uygulanmış tavşanlardan alman uterus parçalarından hazırlanmış
test dokuları kullamldı.
Ca ve Mg iyonları yönünden içeriği farklı De jalons solusyonunda
ekilibre edilen test dokuları yoğun potasyum (144.5 mM) ile kontrakte
edildi. Yoğun potasyumun oluşturduğu bu kontraskiyonlar İzoprenalin
ve Dibutiril siklik AMP tarafindan Ca ve Mg iyonu yoğunlukları farklı
ortamlarda gevşetildi.
Mg iyonu varliğında izoprenalinin gevşetici etkileri Mg iyonu olmayan ortamlara göre artmıştır. Bu artış istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (p 0.01). Dibutiril siklik AMP'nin etkileri ise Mg iyonu
yoğunlukları farkli her iki ortamda da değişmemiştir. Ca iyonu varliğı
ve yokluğunda ise Izoprenalin ve Dibutiril siklik AMP yoğun potasyıımun neden olduğu kontraksiyonları gevşetmiştir ancak, bu gevşeme
orantnda gerek Ca'lu ve gerekse Ca olmayan ortamda bir değişme olmamıştır.
Sonuç olarak eksternal Mg iyonları tavşan uterusundan hazırlanmış test dokularında beta-adrenerjik aktivasyonu artırmıştır. Yani Mg
iyonunun izoprenalinin izole uterus düz kasında oluşturduğu etkileri
potansiyalize ettiği saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bilal Cem Liman

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1991
Yayımlandığı Sayı Yıl 1991Cilt: 38 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Liman, B. C. (1991). İN VİTRO ORTAMDA SEMPATOMİMETİK iLAÇLARIN BETA ADRENERJİK RESEPTÖR AKTİVASYONLARINA Mg VE Ca İYONLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 38(03), 448-464. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001415
AMA Liman BC. İN VİTRO ORTAMDA SEMPATOMİMETİK iLAÇLARIN BETA ADRENERJİK RESEPTÖR AKTİVASYONLARINA Mg VE Ca İYONLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1991;38(03):448-464. doi:10.1501/Vetfak_0000001415
Chicago Liman, Bilal Cem. “İN VİTRO ORTAMDA SEMPATOMİMETİK iLAÇLARIN BETA ADRENERJİK RESEPTÖR AKTİVASYONLARINA Mg VE Ca İYONLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38, sy. 03 (Ocak 1991): 448-64. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001415.
EndNote Liman BC (01 Ocak 1991) İN VİTRO ORTAMDA SEMPATOMİMETİK iLAÇLARIN BETA ADRENERJİK RESEPTÖR AKTİVASYONLARINA Mg VE Ca İYONLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38 03 448–464.
IEEE B. C. Liman, “İN VİTRO ORTAMDA SEMPATOMİMETİK iLAÇLARIN BETA ADRENERJİK RESEPTÖR AKTİVASYONLARINA Mg VE Ca İYONLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 38, sy. 03, ss. 448–464, 1991, doi: 10.1501/Vetfak_0000001415.
ISNAD Liman, Bilal Cem. “İN VİTRO ORTAMDA SEMPATOMİMETİK iLAÇLARIN BETA ADRENERJİK RESEPTÖR AKTİVASYONLARINA Mg VE Ca İYONLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 38/03 (Ocak 1991), 448-464. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001415.
JAMA Liman BC. İN VİTRO ORTAMDA SEMPATOMİMETİK iLAÇLARIN BETA ADRENERJİK RESEPTÖR AKTİVASYONLARINA Mg VE Ca İYONLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991;38:448–464.
MLA Liman, Bilal Cem. “İN VİTRO ORTAMDA SEMPATOMİMETİK iLAÇLARIN BETA ADRENERJİK RESEPTÖR AKTİVASYONLARINA Mg VE Ca İYONLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 38, sy. 03, 1991, ss. 448-64, doi:10.1501/Vetfak_0000001415.
Vancouver Liman BC. İN VİTRO ORTAMDA SEMPATOMİMETİK iLAÇLARIN BETA ADRENERJİK RESEPTÖR AKTİVASYONLARINA Mg VE Ca İYONLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1991;38(03):448-64.