Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1992, Cilt: 39 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1992
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001479

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MİKROZOMAL ENZİMLERLE OLUŞAN OKSIDASYON OLAYLARı tliERtNE FENOBARBİTll KLORAMFENİKOL VE NİKETAMİD'İN ETKİLERİ

Yıl 1992, Cilt: 39 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1992
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001479

Öz

Hipnotik, antibiyotik ve merkezi sinir sistemi stimülaiıı Haflardan
fenobarbital, kloramfenikol ve niketamidin mikrozomal enzimlerle oluşan Anilinin
nitrozobenzene oksidasyınu üzerine etkileri 2 ve 3 qylık tavşanlarda araştırıldı.
Bu amaçla deney hayvanı olarak yarısı 2 yarısı 3 aylık olan toplam 40
adet yeni zelanda ırkı, beyaz, erkek tavşanlar kullanıldı. Tavşanlar her grupda
qynı yaşta beşer adet olacak şekilde 8 gruba ayrıldı. Birinci ve ikinci grup kontrol grubu olarak tutuldu. Grup 3 ve 4'e imyolla 15 mg jKg dozdafenobarbital,
grup 5 ve 6ya imyolla 5 mgjKg dozda kloramfenikol, grup 7 ve 8'e imyolla
0.5 ml jkg dozda nikethamid enjekte edildi. llaflar bütün gruplara 5 gün süreyle verildi. Bütün gruplarda, Hafların son enjeksiyonundan 24 saat sonra damar
ifi yolla tavşanlara anilin verilmesini takiben alınan kanda nitrozobenzen
tayini yapıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdullah Doğan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1992
Yayımlandığı Sayı Yıl 1992Cilt: 39 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Doğan, A. (1992). MİKROZOMAL ENZİMLERLE OLUŞAN OKSIDASYON OLAYLARı tliERtNE FENOBARBİTll KLORAMFENİKOL VE NİKETAMİD’İN ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 39(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001479
AMA Doğan A. MİKROZOMAL ENZİMLERLE OLUŞAN OKSIDASYON OLAYLARı tliERtNE FENOBARBİTll KLORAMFENİKOL VE NİKETAMİD’İN ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1992;39(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001479
Chicago Doğan, Abdullah. “MİKROZOMAL ENZİMLERLE OLUŞAN OKSIDASYON OLAYLARı TliERtNE FENOBARBİTll KLORAMFENİKOL VE NİKETAMİD’İN ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39, sy. 03 (Ocak 1992). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001479.
EndNote Doğan A (01 Ocak 1992) MİKROZOMAL ENZİMLERLE OLUŞAN OKSIDASYON OLAYLARı tliERtNE FENOBARBİTll KLORAMFENİKOL VE NİKETAMİD’İN ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39 03
IEEE A. Doğan, “MİKROZOMAL ENZİMLERLE OLUŞAN OKSIDASYON OLAYLARı tliERtNE FENOBARBİTll KLORAMFENİKOL VE NİKETAMİD’İN ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 39, sy. 03, 1992, doi: 10.1501/Vetfak_0000001479.
ISNAD Doğan, Abdullah. “MİKROZOMAL ENZİMLERLE OLUŞAN OKSIDASYON OLAYLARı TliERtNE FENOBARBİTll KLORAMFENİKOL VE NİKETAMİD’İN ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39/03 (Ocak 1992). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001479.
JAMA Doğan A. MİKROZOMAL ENZİMLERLE OLUŞAN OKSIDASYON OLAYLARı tliERtNE FENOBARBİTll KLORAMFENİKOL VE NİKETAMİD’İN ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1992;39. doi:10.1501/Vetfak_0000001479.
MLA Doğan, Abdullah. “MİKROZOMAL ENZİMLERLE OLUŞAN OKSIDASYON OLAYLARı TliERtNE FENOBARBİTll KLORAMFENİKOL VE NİKETAMİD’İN ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 39, sy. 03, 1992, doi:10.1501/Vetfak_0000001479.
Vancouver Doğan A. MİKROZOMAL ENZİMLERLE OLUŞAN OKSIDASYON OLAYLARı tliERtNE FENOBARBİTll KLORAMFENİKOL VE NİKETAMİD’İN ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1992;39(03).