Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1992, Cilt: 39 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1992
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001481

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

RUMlNAL DEGRADATION CHARACTERlSTICS OF LENTIL BY-PRODVCTS

Yıl 1992, Cilt: 39 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1992
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001481

Öz

Çeşitli mercimek )'Cm ürünlcrind~ ()'fmlik mercimek, iyi kaliteli
mercimek kepeği, kötü kaliteli mercimek kepeği), kuru madde (KM), organik
madde (OM), azat (.iV), 1lijtral deterjan fiber (NDF) ve asit dete~jan fiber
(ADF)'in rumende ]ıkılabilirlikleri in situ naylon torba tekniği ile 'belirlendi.
Araştırmada rumen kanülü takılmış, ortalam), 40 kg ağırlığUlda olan
3 baş Ankara keçi tekesi kullanıldı. Hayvanlar iyi kaliteli kıyılmış kuru çayır
otu ile beslendiler.
Yemlik mercimekte KAl, OM, NDF vı ADF'nin yıkıhibilirliği, diğer
mercimek yan ürünlerinden deka )'iiksek hulundv. Yemlik mercimek, iyi ile Mtü
kaliteli mercimek kepeği kuru maddesinin mmende maksimum jJotans(yel yıkılabilen değerleri sırasıyla % 87,58, 67.55 ve 5 ı.85 olarak belirlendi ..
lvIerdmek yan ürünlerinin, ii;;;eUikle)'Cmlik mercimeğin, rumende çozunebilen ve yıkılabilen o'{.otlUıfazla miktarda olduğu gözlendi. Bu durum,
mercimek yan ürünlerinin, runıenfonksiyonu için çözünehilert ve yıkılabilen 'azot
sağlayarak düşük dü::.qde az:,ot kapS{l)'a71k{ıba yemleri tamamlayıcı olarak
kullanılabileceğini göstermektedir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sakine Yalçın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1992
Yayımlandığı Sayı Yıl 1992Cilt: 39 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Yalçın, S. (1992). RUMlNAL DEGRADATION CHARACTERlSTICS OF LENTIL BY-PRODVCTS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 39(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001481
AMA Yalçın S. RUMlNAL DEGRADATION CHARACTERlSTICS OF LENTIL BY-PRODVCTS. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1992;39(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001481
Chicago Yalçın, Sakine. “RUMlNAL DEGRADATION CHARACTERlSTICS OF LENTIL BY-PRODVCTS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39, sy. 03 (Ocak 1992). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001481.
EndNote Yalçın S (01 Ocak 1992) RUMlNAL DEGRADATION CHARACTERlSTICS OF LENTIL BY-PRODVCTS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39 03
IEEE S. Yalçın, “RUMlNAL DEGRADATION CHARACTERlSTICS OF LENTIL BY-PRODVCTS”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 39, sy. 03, 1992, doi: 10.1501/Vetfak_0000001481.
ISNAD Yalçın, Sakine. “RUMlNAL DEGRADATION CHARACTERlSTICS OF LENTIL BY-PRODVCTS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39/03 (Ocak 1992). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001481.
JAMA Yalçın S. RUMlNAL DEGRADATION CHARACTERlSTICS OF LENTIL BY-PRODVCTS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1992;39. doi:10.1501/Vetfak_0000001481.
MLA Yalçın, Sakine. “RUMlNAL DEGRADATION CHARACTERlSTICS OF LENTIL BY-PRODVCTS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 39, sy. 03, 1992, doi:10.1501/Vetfak_0000001481.
Vancouver Yalçın S. RUMlNAL DEGRADATION CHARACTERlSTICS OF LENTIL BY-PRODVCTS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1992;39(03).