Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1992, Cilt: 39 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1992
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001473

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ELAZIG YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (MALLOPHAGA, ANOPLURA) TÜRLERİ

Yıl 1992, Cilt: 39 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1992
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001473

Öz

Bu çalışma 1991-1992 Kasım ayları arasında Elazığ Merkez,
Baskil, Kovancılar ve Shrice ilçelerine bağlı köylerdeki sığırlar üzerinde yürütülmüştür. Yukarıda belirtilen ilçelerde seçilen odaklara bir yıl süre ile her ay
periyodik olarak gidilmiş ve ortalama iO' ar adtt sığır, bit enfestasyonu yönünden
muayene edilmiştir.
Enfeste hayvanlardan toplanan bitler, içerisinde % 70'lik alkol bulunan
şişelere konarak laborat,wara getirilmiş, kloralhidrat solüsyonu ile şeffaflandırılmış ve tür tayinleri yapılmıştır.
Bir yıl içerisinde toplam 535 sığır muayene edilmiş ve bunların 184'ünün
.(% 34.4) çeşitli bit türleri ile enfeste oldu,ğu bulunmuştur. Enfeste sığırlarda
bulunan türl,erin Bovicola bovis (% 82. 1), Linognathus viluli (% 7. 1),
Solenopotes capillatus (% 0.5), Bovicola caprae (% 0.5), B. bovis + L. vituli
(% 5.4), B. bovis + B. caprae (% 1.6), B. bovis + Eomenacanthus stramineus (% 1.6), B. bovis + S. capillatus (% 0.5) ve B. bovis + B.ovis
(% 0.5) olduğu görülmüştür.
Enyüksek enfejtasyan oranı Ma,.yıs aymda (% 60.0) tespit edilmiş,
bunu Şubat (% 50.0), Mart (% 47.8) Ve! Ocak (% 46.3) ayları izlemiştir.
En düşük enfestasyon oranlarına ise sırası ile Kasım (% 13.3), Eylül
(% 17.6) ve Temmuz (% 18.6) aylarında rastlanmıştır.
Muayene edilen erkek ve dişi sığırlardaki enfestasyon oranları sırası ile
% 42. 1 ve % 31 . 1 olarak bulunmuş ve aradaki fdrkın önemsiz olduğu görülmüştür (p > 0.375). Gerek erkek ve gerekse dişilerde 1--12aylık yaş gruplarının
nın (% 46.8-% 39.3), 12 aylıktan büyüklere gijrc (% 37.5-% 27.4)
bit enfestasyonuna daha hassas olduğu belirlenmiştir.
Araştırma süresince muayene edilen yerli sığırlardaki enfestasyon oranı
(% 35: 8) ile melez ve kültür ırkı sığırlardaki enfestasyon oranının (% 31 .4)
birbirine yakınolduğu tespit edilmiştir.Bitlere sığırların en rok boyun, sırt, cidago ve kuyruk sokumunda, daha
az olard boynuı: ve kulakların dip kısmı, göğüs ve gerdanda rastlanmıştır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nadir Dumanlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1992
Yayımlandığı Sayı Yıl 1992Cilt: 39 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Dumanlı, N. (1992). ELAZIG YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (MALLOPHAGA, ANOPLURA) TÜRLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 39(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001473
AMA Dumanlı N. ELAZIG YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (MALLOPHAGA, ANOPLURA) TÜRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1992;39(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001473
Chicago Dumanlı, Nadir. “ELAZIG YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (MALLOPHAGA, ANOPLURA) TÜRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39, sy. 03 (Ocak 1992). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001473.
EndNote Dumanlı N (01 Ocak 1992) ELAZIG YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (MALLOPHAGA, ANOPLURA) TÜRLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39 03
IEEE N. Dumanlı, “ELAZIG YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (MALLOPHAGA, ANOPLURA) TÜRLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 39, sy. 03, 1992, doi: 10.1501/Vetfak_0000001473.
ISNAD Dumanlı, Nadir. “ELAZIG YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (MALLOPHAGA, ANOPLURA) TÜRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39/03 (Ocak 1992). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001473.
JAMA Dumanlı N. ELAZIG YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (MALLOPHAGA, ANOPLURA) TÜRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1992;39. doi:10.1501/Vetfak_0000001473.
MLA Dumanlı, Nadir. “ELAZIG YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (MALLOPHAGA, ANOPLURA) TÜRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 39, sy. 03, 1992, doi:10.1501/Vetfak_0000001473.
Vancouver Dumanlı N. ELAZIG YÖRESİ SIGIRLARINDA BULUNAN BIT (MALLOPHAGA, ANOPLURA) TÜRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1992;39(03).