Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1992, Cilt: 39 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1992
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001476

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEKLERDE OVARYUM AKTİVİTESİNiN VE ÖSTRUS ZAMANıNıN VAGİNALIMPEDANZ (OHMMETRE) YÖNTEMİYLE SAPTANMASI

Yıl 1992, Cilt: 39 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1992
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001476

Öz

120 baş inekte, (80 Avusturya esmeri, 40 Fleckvieh; 2 ile LO
yaşlı) vaginal muko,-;,anınelektriksel direnci in vivo iilçülerek, bu metodun pratik te östrus ve oVa1)'alaktiviteııin saptanabilmesi açısından uyguıılu.~u ortaya konulmaya çalışıldı. Hayvanların tümünde çeşitli evrelerdeki östrus belirtileri kaydedildi ve süt progesteron değerleriyle kal'şılaştırıldı.
Çalışmada dış östru, belirtileri ve östrus akıntdarının (Az yo<~unlukta,
Orta yoğunlukta, ÇokyoğuTl) U(iginal elektriksel direnç ölçümlerfyle sıkı bir
ilişki içinde olduğu buli;ndu.
DO,i!,umdan sonra gör.ülelZ ilk vstrusta alım değerleri 39.2 :1: 1.6 ile
35 .2 ::i:: 4.2 arasında bulıınmı/ştur. Östrus beldekleri nedenli bellirgin görülmüşse, değerlerdc tohumlamadan önce o;[enli düşük bulunmuştur (Orta yoğunlukta =30,2 ::= 1.2 Ohm; Çokyo.~,m = 26.4 :J:: 1.6 Ohm). Tam anlamıyla gi'denemLrcn i/strus belirtilainde, belirgin olanlara göre daha yüksek
ımpedanz değerler elde edilmiştir (p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selim Aslan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1992
Yayımlandığı Sayı Yıl 1992Cilt: 39 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Aslan, S. (1992). İNEKLERDE OVARYUM AKTİVİTESİNiN VE ÖSTRUS ZAMANıNıN VAGİNALIMPEDANZ (OHMMETRE) YÖNTEMİYLE SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 39(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001476
AMA Aslan S. İNEKLERDE OVARYUM AKTİVİTESİNiN VE ÖSTRUS ZAMANıNıN VAGİNALIMPEDANZ (OHMMETRE) YÖNTEMİYLE SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1992;39(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001476
Chicago Aslan, Selim. “İNEKLERDE OVARYUM AKTİVİTESİNiN VE ÖSTRUS ZAMANıNıN VAGİNALIMPEDANZ (OHMMETRE) YÖNTEMİYLE SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39, sy. 03 (Ocak 1992). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001476.
EndNote Aslan S (01 Ocak 1992) İNEKLERDE OVARYUM AKTİVİTESİNiN VE ÖSTRUS ZAMANıNıN VAGİNALIMPEDANZ (OHMMETRE) YÖNTEMİYLE SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39 03
IEEE S. Aslan, “İNEKLERDE OVARYUM AKTİVİTESİNiN VE ÖSTRUS ZAMANıNıN VAGİNALIMPEDANZ (OHMMETRE) YÖNTEMİYLE SAPTANMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 39, sy. 03, 1992, doi: 10.1501/Vetfak_0000001476.
ISNAD Aslan, Selim. “İNEKLERDE OVARYUM AKTİVİTESİNiN VE ÖSTRUS ZAMANıNıN VAGİNALIMPEDANZ (OHMMETRE) YÖNTEMİYLE SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 39/03 (Ocak 1992). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001476.
JAMA Aslan S. İNEKLERDE OVARYUM AKTİVİTESİNiN VE ÖSTRUS ZAMANıNıN VAGİNALIMPEDANZ (OHMMETRE) YÖNTEMİYLE SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1992;39. doi:10.1501/Vetfak_0000001476.
MLA Aslan, Selim. “İNEKLERDE OVARYUM AKTİVİTESİNiN VE ÖSTRUS ZAMANıNıN VAGİNALIMPEDANZ (OHMMETRE) YÖNTEMİYLE SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 39, sy. 03, 1992, doi:10.1501/Vetfak_0000001476.
Vancouver Aslan S. İNEKLERDE OVARYUM AKTİVİTESİNiN VE ÖSTRUS ZAMANıNıN VAGİNALIMPEDANZ (OHMMETRE) YÖNTEMİYLE SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1992;39(03).