Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001687

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DÖNEN (REPEAT BREEDER) İNEKLERDE İNTRAUTERİN UYGULAMALARIN SEKSUEL SİKLUS UZUNLUĞUNA VE FERTİLİTEYE ETKİSİ

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001687

Öz

Bu çalışmada repeat breeder ineklere seksüel siklusun değişik
evrelerinde yapılan intrauterin lugol ve antibiyotik uygulc malannın siklus
uzunluğuna ve fertilitC)'e etkisi IJ.raştırıldı.
Çalışmada enaz bir doğum ),apnış, 305 günlük laktasyonda ortlJ.lamJ
74.64 kg süt verimi olan klinik herhangi bir bulgu saptanamqvan ve 3 defa
ard arda tohumlandığı halde gebe kalmayan holstein ırkı 69 inek kullanıldı.
lnekler tesadüfen kontrol (n = 1O), grup i (antib(yotik grubu, n =29) ve grup
,LI (lugol grubu, n =30) olmak üzere üçe ayrıldı. Grup 1 ve grup II seksüel
siklus günlerine (östrus, 4 ve 15. gün) gö're 3 alt gruba ayrıldı. Grup l'e 3 gün
'süre ile intr:ıuterin 50ml antib(yotik (30 ml oksitetrasiklin + 20 ml kloramfenikol), gmp II' e ise siklus günlerine göre intrauterin 100 mllugol (I 1 gr,
KI 5 gr, distile su 400cc- tek el~füszyon) u;vgulaması)'apıldı. Kontrol grubuna
hiçbir uygulama yapılmadı. Kontrol grubunda ö'strustan, uygulama gruplarında
ise uygulamanın yapıldığı günden başlayarak ve 3 gün aralıklarla 10 ml silt
. örneği, gözlenen ilk östruslara kadar ı'e lJ1ıumlamo:yi izleyen 21-24. günlerde
alındı. Ça!ı"ma.ya alıncm tüm hqyvanlara tohumlamayı izleyen 60. günde
.,rekta/ palpas..yon ile gebelik muayenesi yapıldı.
Çalışrna bulgularına göre, reksüel siklusun östrus evresinde .yapılan antib(yctik ııe lugol uygulamalarının siklus süresine etkisi olmadığı, siklusun 4..
günü yapılan u;ygu!amaların seksüel siklusu kısalttığı, 15. günü yapılan intrau.-
terin uygulamalarda ise sik[usun uzadığı belirlendi. En fada gebelik, kontrol
grubunda 3. tohumtamada gerçekleşirken, uygulama gruplarında 4. günde
yapılan i~füzyonlarda ve 2. tohumlamada elde edildi. Ayrıca, gerek u;ygulama
gerekse kontrol grubunda t:Jhumlamayı id~yen 21-24. günlerde RTA yöntemi ile alınan süt örneklerinde _yapılan progesteron ö1çümleri ile 60 inek gebe şüpheli bulunurken, tohumlama sonrası 60. gÜ1UÜ .J'apılan rektal muayenede 53
ineğin gebe olduğu tesbit edildi.
Sonuç olarak, repeat breeder ineklerde seksiiel siklusun 4. günü 'yapılan
intrauterin irritan soluryonların, seksiiel siklusları kısalttığı gibi gebelik oranlarını yiikselterek .fertilit~yi artırahihctği kanısına ı'arılmıştır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükrü KÜPLÜLÜ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayınlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd848418, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1993}, volume = {40}, number = {01}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001687}, title = {DÖNEN (REPEAT BREEDER) İNEKLERDE İNTRAUTERİN UYGULAMALARIN SEKSUEL SİKLUS UZUNLUĞUNA VE FERTİLİTEYE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Küplülü, Şükrü} }
APA Küplülü, Ş. (1993). DÖNEN (REPEAT BREEDER) İNEKLERDE İNTRAUTERİN UYGULAMALARIN SEKSUEL SİKLUS UZUNLUĞUNA VE FERTİLİTEYE ETKİSİ . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 40 (01) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001687
MLA Küplülü, Ş. "DÖNEN (REPEAT BREEDER) İNEKLERDE İNTRAUTERİN UYGULAMALARIN SEKSUEL SİKLUS UZUNLUĞUNA VE FERTİLİTEYE ETKİSİ" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 (1993 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59951/848418>
Chicago Küplülü, Ş. "DÖNEN (REPEAT BREEDER) İNEKLERDE İNTRAUTERİN UYGULAMALARIN SEKSUEL SİKLUS UZUNLUĞUNA VE FERTİLİTEYE ETKİSİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 (1993 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - DÖNEN (REPEAT BREEDER) İNEKLERDE İNTRAUTERİN UYGULAMALARIN SEKSUEL SİKLUS UZUNLUĞUNA VE FERTİLİTEYE ETKİSİ AU - ŞükrüKüplülü Y1 - 1993 PY - 1993 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001687 DO - 10.1501/Vetfak_0000001687 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 40 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001687 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001687 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi DÖNEN (REPEAT BREEDER) İNEKLERDE İNTRAUTERİN UYGULAMALARIN SEKSUEL SİKLUS UZUNLUĞUNA VE FERTİLİTEYE ETKİSİ %A Şükrü Küplülü %T DÖNEN (REPEAT BREEDER) İNEKLERDE İNTRAUTERİN UYGULAMALARIN SEKSUEL SİKLUS UZUNLUĞUNA VE FERTİLİTEYE ETKİSİ %D 1993 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 40 %N 01 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001687 %U 10.1501/Vetfak_0000001687
ISNAD Küplülü, Şükrü . "DÖNEN (REPEAT BREEDER) İNEKLERDE İNTRAUTERİN UYGULAMALARIN SEKSUEL SİKLUS UZUNLUĞUNA VE FERTİLİTEYE ETKİSİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 / 01 (Ocak 1993): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001687
AMA Küplülü Ş. DÖNEN (REPEAT BREEDER) İNEKLERDE İNTRAUTERİN UYGULAMALARIN SEKSUEL SİKLUS UZUNLUĞUNA VE FERTİLİTEYE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993; 40(01): 0-0.
Vancouver Küplülü Ş. DÖNEN (REPEAT BREEDER) İNEKLERDE İNTRAUTERİN UYGULAMALARIN SEKSUEL SİKLUS UZUNLUĞUNA VE FERTİLİTEYE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1993; 40(01): 0-0.
IEEE Ş. Küplülü , "DÖNEN (REPEAT BREEDER) İNEKLERDE İNTRAUTERİN UYGULAMALARIN SEKSUEL SİKLUS UZUNLUĞUNA VE FERTİLİTEYE ETKİSİ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sayı. 01, ss. 0-0, Oca. 1993, doi:10.1501/Vetfak_0000001687