Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001685

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA YÖRESİNDE SIĞIR BABESİOSİS'İNİN SERO.PREVALANSI

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001685

Öz

Bu araştırma, Nisan ı990 Ağustos 1991 tarihleri arasında Ankara ve civarındaki sığır/arda babesiosis etkenlerini saptamak amacıyla sero..
lojik bir surve)' çalışması olarak yürütülmüştür. Bu amaçla Ankara içinde değişik bMgelerden (Kefiören, Siteler, Mamak, Altındağ, Çankaya, Hasköy) ve
fevre merkezlerden (Gölbaşı, Elmadağ, K azan, Polatlı, Çubuk, Bala) olmak
üzere toplam 191 baş sığırdan kan alınarak serumları toplanmış, IFAtestinde
kullanılmak üzere -20°C de derin dondurucuda saklanmıştır. Ayrıca kuyruk
ucundan kalın damla Vt! yaymı kan frotileri yapılmış, sığırların üzerinde bulunan keneler toplanarak laboratuvara getirilmiştir.
lFA testi ile incelenen 191 sığır serumunun 94 (% 49.2)'ünde
B. higemina'ya, 20 ( % 10.4)'sinde B. hovis'e karşı antikor saptanmış,
B. divergens'e karşı Mfbir sığır serumun da antikor h;tlı;~amamıştır. Seropozitif
bulunan sığırların 78'inde yalnı:;. B. higemina'ya. 4'ünde yalnız B. bovis'e,
l6'sında ise hem B. bigemina hem de B. bovis'e karşı antikor tespit edilmiştir.
Perifer kandan yapılan kalın damla ve sürme frotilerin mikroskobik bakısında ise 191 sığlfın 4 (% 2.09) 'ünde Bahesia sp)e rastlanmıştır. lFA testi
ile bu 4 sığırın hepsinin kanında B. h~gemina'yf'- karşı cılikor saptandı,ğı halde, B. bovis'e karşı sadece birinde antikor tespit e.lilmi~ti;'. .
Kene bakımından )'apılan kontrollerde ise, 5 adet j-,~ralomma anatoUcum
anatoUcum, 4 adet H. a. excavatum, 18 adet H. detribıı, 28 adet RMpicephalus turanieus, 20 adet R. bursa, 2 adet Haemophysalis jmrva, 7 adet Boophilus
annulatus olmak üzere toplam 84 adet olgun kene toplanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasan Eren

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Eren, H. (1993). ANKARA YÖRESİNDE SIĞIR BABESİOSİS’İNİN SERO.PREVALANSI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001685
AMA Eren H. ANKARA YÖRESİNDE SIĞIR BABESİOSİS’İNİN SERO.PREVALANSI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001685
Chicago Eren, Hasan. “ANKARA YÖRESİNDE SIĞIR BABESİOSİS’İNİN SERO.PREVALANSI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 01 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001685.
EndNote Eren H (01 Ocak 1993) ANKARA YÖRESİNDE SIĞIR BABESİOSİS’İNİN SERO.PREVALANSI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 01
IEEE H. Eren, “ANKARA YÖRESİNDE SIĞIR BABESİOSİS’İNİN SERO.PREVALANSI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 01, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001685.
ISNAD Eren, Hasan. “ANKARA YÖRESİNDE SIĞIR BABESİOSİS’İNİN SERO.PREVALANSI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/01 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001685.
JAMA Eren H. ANKARA YÖRESİNDE SIĞIR BABESİOSİS’İNİN SERO.PREVALANSI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40. doi:10.1501/Vetfak_0000001685.
MLA Eren, Hasan. “ANKARA YÖRESİNDE SIĞIR BABESİOSİS’İNİN SERO.PREVALANSI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 01, 1993, doi:10.1501/Vetfak_0000001685.
Vancouver Eren H. ANKARA YÖRESİNDE SIĞIR BABESİOSİS’İNİN SERO.PREVALANSI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(01).