Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001695

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SAGLIKLI BUZAGILARDA HEMOGLOBİN VE FÖTAL HEMOGLOBİN DÜZEYLERİ'

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001695

Öz

Bu araştırma, 10 erkek Ve 10 dLşi olmak üzere yeni doğan 20
sağlıklı buzağıda fötal hemoglobin (HbP) kayboluncaya ve buzağılar 20 haftalık oluncaya dek ge;en sürede ger;ekleştirildi.
Doğumun ilk gününde ı00 ml kanda erkeklerde ı ı .03 :f:: 0.4 g,
dişflerde 11.6 :f:: 0.8 g olan hemoglobinin sırasıyla % 88 ve % 86 'sı fötal
hemoglobin olarak bulunmuştur. Bunu izleyen günlerde birer haftalık aralıklarla
tekrarlanan öl;ümlerde hemoglobin miktarının 7. ve 8. haftaya kadar düştüğü,bu haftalardan sonra yeniden yükseldiği belirlendi. Bu 20 haftalık süre ifinde
HbF miktarı gittikfe azalmış, 17. ve 18. haftalardan sonra tesbit edilememiş
olup yerini ergin hemoglobine (HbA) bırakmıştır. Çalışmanın 20. haftasında
erkeklerde 11.24 ::i: 0.3 g, dişilerde 11.32 ::i: 0.3 g olan hemoglobinin
tümü HbA şeklinde gözlemlendi.
Dişilere ait hemoglobin düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.
Nitekim, erkek ve dişi gruplara ait bulgular istatistikselolarak değerlendirildiğinde; I. haftada hemoglobin düz{vleri, 8. haftada HbF ve HbA oranları
önemli bulunmuştur (P < 0.05).

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cahit Bağcı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Bağcı, C. (1993). SAGLIKLI BUZAGILARDA HEMOGLOBİN VE FÖTAL HEMOGLOBİN DÜZEYLERİ’. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001695
AMA Bağcı C. SAGLIKLI BUZAGILARDA HEMOGLOBİN VE FÖTAL HEMOGLOBİN DÜZEYLERİ’. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001695
Chicago Bağcı, Cahit. “SAGLIKLI BUZAGILARDA HEMOGLOBİN VE FÖTAL HEMOGLOBİN DÜZEYLERİ’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 01 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001695.
EndNote Bağcı C (01 Ocak 1993) SAGLIKLI BUZAGILARDA HEMOGLOBİN VE FÖTAL HEMOGLOBİN DÜZEYLERİ’. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 01
IEEE C. Bağcı, “SAGLIKLI BUZAGILARDA HEMOGLOBİN VE FÖTAL HEMOGLOBİN DÜZEYLERİ’”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 01, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001695.
ISNAD Bağcı, Cahit. “SAGLIKLI BUZAGILARDA HEMOGLOBİN VE FÖTAL HEMOGLOBİN DÜZEYLERİ’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/01 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001695.
JAMA Bağcı C. SAGLIKLI BUZAGILARDA HEMOGLOBİN VE FÖTAL HEMOGLOBİN DÜZEYLERİ’. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40. doi:10.1501/Vetfak_0000001695.
MLA Bağcı, Cahit. “SAGLIKLI BUZAGILARDA HEMOGLOBİN VE FÖTAL HEMOGLOBİN DÜZEYLERİ’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 01, 1993, doi:10.1501/Vetfak_0000001695.
Vancouver Bağcı C. SAGLIKLI BUZAGILARDA HEMOGLOBİN VE FÖTAL HEMOGLOBİN DÜZEYLERİ’. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(01).