Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 195 - 207, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001491

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MDBK HÜCRE KÜLTÜRÜNDE IBR VİRUSUNUN MORFOLOJİSİNİN ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 195 - 207, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001491

Öz

I13R ııirusunıln modolojisi, mfekte hücre kültürlerinin ince kesitlcıinde incelendi. Hücrelerin çekirdek ııe sitopla<.malannda değişik replikasyon
aşamasında bnlunan viım- partikülleri görüfJü. Hücre çekirdefIinde bulunan
virus partiküllerinin yaklaşık 80-90 nm çapa sahip, genellikle merkezi yoğun
bir kısım (d~1ise core) v~ oilu çe0'releyenbenzer elektron )'o,i!,unluğa sahip kapsit
ile sarılı olduğu teshit edildi. Bazı virus partiküllerinde m~:-kezi çekird2k ,yoktu
ve partikütler "boş" gö'riilü)'ordu. Bazı partiküller iso tamamen "dolu" deydi. Hüere stoplazmasında bulunan virus partikülleri ise genellikle zarlı ve
)'aklaşık 150- 160 nm çapa sahipti,
Hücrenin (ckirdığinde oluşan nükleokajJsilin hüer,: çekirdek membranını
geçerken zarlandığı saptaııdı. ,Niiklcokapsitin zarlamnasmda (ekirdık membmnı )'anında sitoplazmik zarlanmanın da roloynadığı belidendi.Çokirdek zannın genişlC)lerek üstüste paketlınmiş olduğıı giiriildü (ReduplikaJ.-yon).
Bu araştırma som,çlan herpesvirusların morfolojileriyle ilgili di/jer araştırmalarla karşılaştırıldılında, herpesviruslar grubu içinde /iıılunaıı tüm viruslarda, replikas)'o1l1111aşamalarına ha,ğlı olarak a)'nı yapısal gelişmelerin olduğu
gö'rüldii.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Feray Alkan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Alkan, F. (1993). MDBK HÜCRE KÜLTÜRÜNDE IBR VİRUSUNUN MORFOLOJİSİNİN ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(02), 195-207. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001491
AMA Alkan F. MDBK HÜCRE KÜLTÜRÜNDE IBR VİRUSUNUN MORFOLOJİSİNİN ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(02):195-207. doi:10.1501/Vetfak_0000001491
Chicago Alkan, Feray. “MDBK HÜCRE KÜLTÜRÜNDE IBR VİRUSUNUN MORFOLOJİSİNİN ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 02 (Ocak 1993): 195-207. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001491.
EndNote Alkan F (01 Ocak 1993) MDBK HÜCRE KÜLTÜRÜNDE IBR VİRUSUNUN MORFOLOJİSİNİN ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 02 195–207.
IEEE F. Alkan, “MDBK HÜCRE KÜLTÜRÜNDE IBR VİRUSUNUN MORFOLOJİSİNİN ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 02, ss. 195–207, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001491.
ISNAD Alkan, Feray. “MDBK HÜCRE KÜLTÜRÜNDE IBR VİRUSUNUN MORFOLOJİSİNİN ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/02 (Ocak 1993), 195-207. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001491.
JAMA Alkan F. MDBK HÜCRE KÜLTÜRÜNDE IBR VİRUSUNUN MORFOLOJİSİNİN ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40:195–207.
MLA Alkan, Feray. “MDBK HÜCRE KÜLTÜRÜNDE IBR VİRUSUNUN MORFOLOJİSİNİN ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 02, 1993, ss. 195-07, doi:10.1501/Vetfak_0000001491.
Vancouver Alkan F. MDBK HÜCRE KÜLTÜRÜNDE IBR VİRUSUNUN MORFOLOJİSİNİN ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(02):195-207.