Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 208 - 230, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001485

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BHV-I İLE ENFEKTE TAVŞANLARDA DEXAMETHASONE UYGULAMASıNDAN SONRA VİRUS REAKTİVASYONU

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 208 - 230, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001485

Öz

BH V-] (olorarfuıı!,;" ile illlrrlna.:al olarak enfekte edilen taı,oşanlardan, enfeks£yowl1 3-8. ,f"iinlcri arasmda alman na<.al swap iimrlllerinden
BHV i i:cole edildi. KOi!J'u17ktiuaiSiL'ap örneklcrindm sadece enfeks£yollUn 5 . günii afıw!ll. ı'i BHV-! )ihıündeli pozitif sonl/(' urrli. Vajinal swap ümdc!eri ise
BHV-] )'önünden Ilegatif" bl/lıındıı,
Ilk cnfeks£,-oııdmı ](i hana sonm ,ı. deneme Im'şanzna 3 giin siirC)'le 4.
m.g,ll.:p:DAf intmml/s.lciiler ola/ak ve;Hdi. Dj\! l~l'gl1lalııasml takiben! deneme tavşamrta ait ve Dk! ~vgulamasına başlanmasının 5-6. günleriııde a'ınan nazal
swap örnekleri Bl/V-] )'o'niinden pozitif sonuç verdi. Ayrıca bu tavşanın nazal
epitel ve trigeminal ganglionundan da virus izole edildi.
Araştırmadan elde edilen ueriler, Bl/V ..] C%rado suşunun tavşanlarda
latent enfeksiyona sebep olduğu ve !atent /zerpes drus enfeksiyonlarının D Af
uygulaması sonucu reaktive olduğunu ort~va koydu. Elde edilen bulgular ışığında,
(ıirusun enfekte ettiği epitel ile [atent kaldığı ganglion arasında bir ilişkinin
bulımduifu, nazal yolla enfeksi)'ondan sonra trigemiııal ganglionda latent kalan
virusun, sinir )'olları ile sentıHuga! olarak tekrar na(a! rpitde gddiği sonunma
uanldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim Burgu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Burgu, İ. (1993). BHV-I İLE ENFEKTE TAVŞANLARDA DEXAMETHASONE UYGULAMASıNDAN SONRA VİRUS REAKTİVASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(02), 208-230. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001485
AMA Burgu İ. BHV-I İLE ENFEKTE TAVŞANLARDA DEXAMETHASONE UYGULAMASıNDAN SONRA VİRUS REAKTİVASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(02):208-230. doi:10.1501/Vetfak_0000001485
Chicago Burgu, İbrahim. “BHV-I İLE ENFEKTE TAVŞANLARDA DEXAMETHASONE UYGULAMASıNDAN SONRA VİRUS REAKTİVASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 02 (Ocak 1993): 208-30. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001485.
EndNote Burgu İ (01 Ocak 1993) BHV-I İLE ENFEKTE TAVŞANLARDA DEXAMETHASONE UYGULAMASıNDAN SONRA VİRUS REAKTİVASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 02 208–230.
IEEE İ. Burgu, “BHV-I İLE ENFEKTE TAVŞANLARDA DEXAMETHASONE UYGULAMASıNDAN SONRA VİRUS REAKTİVASYONU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 02, ss. 208–230, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001485.
ISNAD Burgu, İbrahim. “BHV-I İLE ENFEKTE TAVŞANLARDA DEXAMETHASONE UYGULAMASıNDAN SONRA VİRUS REAKTİVASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/02 (Ocak 1993), 208-230. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001485.
JAMA Burgu İ. BHV-I İLE ENFEKTE TAVŞANLARDA DEXAMETHASONE UYGULAMASıNDAN SONRA VİRUS REAKTİVASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40:208–230.
MLA Burgu, İbrahim. “BHV-I İLE ENFEKTE TAVŞANLARDA DEXAMETHASONE UYGULAMASıNDAN SONRA VİRUS REAKTİVASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 02, 1993, ss. 208-30, doi:10.1501/Vetfak_0000001485.
Vancouver Burgu İ. BHV-I İLE ENFEKTE TAVŞANLARDA DEXAMETHASONE UYGULAMASıNDAN SONRA VİRUS REAKTİVASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(02):208-30.