Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 241 - 249, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001488

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEKLERDE METRİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİETİLSTİLBESTROL'ÜN SÜT VE SERUMDAKi KALINTISININ RADİMMUNOASSAY YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 241 - 249, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001488

Öz

Kliııikte mctritis tedm;isiııde kıılla1lllan Oksitclrasikliıı ] .j g,
Klo ram/cil ikol i g ,:(' Dielilstilbestral (DES) 50 mg doz/rm/w sadıl, kalıııarak 8 iııe,~in mc!ritis tedm'isi )'apılmıştıı.
intm-.ııteriıı 11)'gulaıwn D1,.'S'ilı süt il' ser/ıına gcrebilirlili.~i radioimııııınoassa)' metodu ile i.,lenmiştir.
Tedavi sonrası biriııci güııde serumda )'iik.rclcn J)ES miktarı (1.0 ı't
ng Iml), sonraki günler a,almıştıı. DPS iıı siit 1'1' serumdaki de.ii.erleri araslı/-
da J'apılaıı eş .yapma aııaliU sonucunda, irtatistik bakımdaıı ö'n('mli bir .farklılık (p > 0,05) bulunmamıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

B. Salmanoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Salmanoğlu, B. (1993). İNEKLERDE METRİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİETİLSTİLBESTROL’ÜN SÜT VE SERUMDAKi KALINTISININ RADİMMUNOASSAY YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(02), 241-249. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001488
AMA Salmanoğlu B. İNEKLERDE METRİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİETİLSTİLBESTROL’ÜN SÜT VE SERUMDAKi KALINTISININ RADİMMUNOASSAY YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(02):241-249. doi:10.1501/Vetfak_0000001488
Chicago Salmanoğlu, B. “İNEKLERDE METRİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİETİLSTİLBESTROL’ÜN SÜT VE SERUMDAKi KALINTISININ RADİMMUNOASSAY YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 02 (Ocak 1993): 241-49. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001488.
EndNote Salmanoğlu B (01 Ocak 1993) İNEKLERDE METRİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİETİLSTİLBESTROL’ÜN SÜT VE SERUMDAKi KALINTISININ RADİMMUNOASSAY YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 02 241–249.
IEEE B. Salmanoğlu, “İNEKLERDE METRİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİETİLSTİLBESTROL’ÜN SÜT VE SERUMDAKi KALINTISININ RADİMMUNOASSAY YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 02, ss. 241–249, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001488.
ISNAD Salmanoğlu, B. “İNEKLERDE METRİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİETİLSTİLBESTROL’ÜN SÜT VE SERUMDAKi KALINTISININ RADİMMUNOASSAY YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/02 (Ocak 1993), 241-249. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001488.
JAMA Salmanoğlu B. İNEKLERDE METRİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİETİLSTİLBESTROL’ÜN SÜT VE SERUMDAKi KALINTISININ RADİMMUNOASSAY YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40:241–249.
MLA Salmanoğlu, B. “İNEKLERDE METRİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİETİLSTİLBESTROL’ÜN SÜT VE SERUMDAKi KALINTISININ RADİMMUNOASSAY YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 02, 1993, ss. 241-9, doi:10.1501/Vetfak_0000001488.
Vancouver Salmanoğlu B. İNEKLERDE METRİTİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİETİLSTİLBESTROL’ÜN SÜT VE SERUMDAKi KALINTISININ RADİMMUNOASSAY YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(02):241-9.