Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 187 - 194, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001492

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NEUROLEPTANALJEZİK ETKİLİ GUAIFENESİN (GLYCERYL-GVAICOLATE_ ETHER) VE THİOPENTAL SODYUM KOMBİNASYONUNUN ATLARDA ÖNEMLİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 187 - 194, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001492

Öz

Bu çalışmada atlarda /!,end aneJte::.;sağlamak amacı ile (iv)
uygulanan Glisr!ril-G:ıyakolat- -f.'ter (GGE) ve thiopental sodyum koınbinasyonımım metaboli.?:.maü:::erincetkisi araştırılmıjtn.
Çalışmada farklı ırk, ciJ;siyet VI' yaşta 10 adet at kullanılmıştır. l1..ygulama % ıd GGF içeren Gu..yatal (.')00 ml, AUJcula/J) 100 mg Ikg dozda vc'
% 5 TMopental sodyum (Pentothal -Abbat 10 S-I g) 8.4 mg (kg dozda
katılarak (iv) olarak gerçekleştirilmişti,-. Kateter aracılığı ile sağ vena ju/!,ularisten Iıı::.!ıbir jmIü{)'on tal';:,ındaıDRulanmıştn. Sağlanan anestezi ortalama 45 dakikalık sürryi kapsamaktadır. Anes!e.:;:isüresince sağırman m£yorelaksasyon /tn türlü şirurjikal müdahaleye i::..invermektedir.
Metabolik değişimleri idemek iizere ölçülen kolesterol seviyesi önemli derecede (p < 0,05) artmıştır. Ölçiilen diğer parametrelerde (albumin, total bilurubin, kolesterol, kreatinin, üre) aneste::..isonrasında, öncesitil' göre istatistik
olarak ön'Jmli bir farklılık (p < 0,05) gö::..lenmemişt

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Berrin Salmanoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Salmanoğlu, B. (1993). NEUROLEPTANALJEZİK ETKİLİ GUAIFENESİN (GLYCERYL-GVAICOLATE_ ETHER) VE THİOPENTAL SODYUM KOMBİNASYONUNUN ATLARDA ÖNEMLİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(02), 187-194. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001492
AMA Salmanoğlu B. NEUROLEPTANALJEZİK ETKİLİ GUAIFENESİN (GLYCERYL-GVAICOLATE_ ETHER) VE THİOPENTAL SODYUM KOMBİNASYONUNUN ATLARDA ÖNEMLİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(02):187-194. doi:10.1501/Vetfak_0000001492
Chicago Salmanoğlu, Berrin. “NEUROLEPTANALJEZİK ETKİLİ GUAIFENESİN (GLYCERYL-GVAICOLATE_ ETHER) VE THİOPENTAL SODYUM KOMBİNASYONUNUN ATLARDA ÖNEMLİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 02 (Ocak 1993): 187-94. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001492.
EndNote Salmanoğlu B (01 Ocak 1993) NEUROLEPTANALJEZİK ETKİLİ GUAIFENESİN (GLYCERYL-GVAICOLATE_ ETHER) VE THİOPENTAL SODYUM KOMBİNASYONUNUN ATLARDA ÖNEMLİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 02 187–194.
IEEE B. Salmanoğlu, “NEUROLEPTANALJEZİK ETKİLİ GUAIFENESİN (GLYCERYL-GVAICOLATE_ ETHER) VE THİOPENTAL SODYUM KOMBİNASYONUNUN ATLARDA ÖNEMLİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 02, ss. 187–194, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001492.
ISNAD Salmanoğlu, Berrin. “NEUROLEPTANALJEZİK ETKİLİ GUAIFENESİN (GLYCERYL-GVAICOLATE_ ETHER) VE THİOPENTAL SODYUM KOMBİNASYONUNUN ATLARDA ÖNEMLİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/02 (Ocak 1993), 187-194. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001492.
JAMA Salmanoğlu B. NEUROLEPTANALJEZİK ETKİLİ GUAIFENESİN (GLYCERYL-GVAICOLATE_ ETHER) VE THİOPENTAL SODYUM KOMBİNASYONUNUN ATLARDA ÖNEMLİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40:187–194.
MLA Salmanoğlu, Berrin. “NEUROLEPTANALJEZİK ETKİLİ GUAIFENESİN (GLYCERYL-GVAICOLATE_ ETHER) VE THİOPENTAL SODYUM KOMBİNASYONUNUN ATLARDA ÖNEMLİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 02, 1993, ss. 187-94, doi:10.1501/Vetfak_0000001492.
Vancouver Salmanoğlu B. NEUROLEPTANALJEZİK ETKİLİ GUAIFENESİN (GLYCERYL-GVAICOLATE_ ETHER) VE THİOPENTAL SODYUM KOMBİNASYONUNUN ATLARDA ÖNEMLİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(02):187-94.