Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 220 - 230, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001496

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SAANEN IRKI KEÇİLERDE ERKEN GEBELİGİN B-MODE REAL TIME ULTRASONOGRAFİ İLE TANISI

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 220 - 230, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001496

Öz

Bu çalışmanın amacı, Saan5n ırkı keçilerde erken gebeliklerin
teşhisinde,yatan ve ayakta bulunan lU7;"vvanlara1I)lgulanan B-mode real time
ultrasonografinin etkinliğinin araştırılmasıdır.
B-mode real time !inear arro:y5 mHz transducer donanıınlıultrasonograj'i
ile 63 keçi muo:.'vcneedildi. Troıısducer, ha)'vanlar a)lakta ve )Jataraksağ ve
sol ingiu-abdominal bölgeden u)'gulandı. Keçilere gebelik tanısı amacı ilc ilk
mUO:J'eneçiftleşme)li ü:.lr;)'en 15-38. günltr arasıikinci muo:-veneise 50 gün sonra
65 ve 88. günb' arasında l~vgulandı. İkinci ultrasonografik muO:.yene.kontrol
olarak değerlendirildi.
Pozitif gebclik en erken bir keçide 18. günde belirlendi. Etkin doğruluk
oranı (% 100) ise çif tleşmC)'i izl~ycn 25-38. günler arasında gözlendi. Erken
gebelik döneminde gebelik tanısı için ideal sonuçlar aJiakta mua)lene edilen keçilerde gözlenirken 50 gün sonra yapılan ikinci mua)'enede ha)lvaııın duruş pozis-
)lOr/ugebelik soniıçlarını etkilenıedi. İlk muc~venedeembr£vonik kese gebelik kriteri
olarak alıniıken50 gün sonraki ikinci muo:-I'cncdeplasentomla;-, (iitüsün başı,
ayakları, toraksı ve (ötüsün hareketleri ve kalp atımları olumlu gebelik kriteri
olarak değerlendirildi.
Sonuç olarak, Linear alTOJ!5 mHz transducer li B-mode real time ultrasonografinin Saanen ırkı keçilerde, erken gebeliğin tanısında G;}akta muayene ile
çiftleşmeyi izle;en 25 . günden sonra )'üksek doğruluk oranı ile kullanılabileceği kanısına vardık.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükrü Küplülü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Küplülü, Ş. (1993). SAANEN IRKI KEÇİLERDE ERKEN GEBELİGİN B-MODE REAL TIME ULTRASONOGRAFİ İLE TANISI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(02), 220-230. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001496
AMA Küplülü Ş. SAANEN IRKI KEÇİLERDE ERKEN GEBELİGİN B-MODE REAL TIME ULTRASONOGRAFİ İLE TANISI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(02):220-230. doi:10.1501/Vetfak_0000001496
Chicago Küplülü, Şükrü. “SAANEN IRKI KEÇİLERDE ERKEN GEBELİGİN B-MODE REAL TIME ULTRASONOGRAFİ İLE TANISI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 02 (Ocak 1993): 220-30. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001496.
EndNote Küplülü Ş (01 Ocak 1993) SAANEN IRKI KEÇİLERDE ERKEN GEBELİGİN B-MODE REAL TIME ULTRASONOGRAFİ İLE TANISI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 02 220–230.
IEEE Ş. Küplülü, “SAANEN IRKI KEÇİLERDE ERKEN GEBELİGİN B-MODE REAL TIME ULTRASONOGRAFİ İLE TANISI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 02, ss. 220–230, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001496.
ISNAD Küplülü, Şükrü. “SAANEN IRKI KEÇİLERDE ERKEN GEBELİGİN B-MODE REAL TIME ULTRASONOGRAFİ İLE TANISI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/02 (Ocak 1993), 220-230. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001496.
JAMA Küplülü Ş. SAANEN IRKI KEÇİLERDE ERKEN GEBELİGİN B-MODE REAL TIME ULTRASONOGRAFİ İLE TANISI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40:220–230.
MLA Küplülü, Şükrü. “SAANEN IRKI KEÇİLERDE ERKEN GEBELİGİN B-MODE REAL TIME ULTRASONOGRAFİ İLE TANISI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 02, 1993, ss. 220-3, doi:10.1501/Vetfak_0000001496.
Vancouver Küplülü Ş. SAANEN IRKI KEÇİLERDE ERKEN GEBELİGİN B-MODE REAL TIME ULTRASONOGRAFİ İLE TANISI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(02):220-3.