Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 292 - 300, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001497

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIRLARIN ET VE İÇ ORGANLARINDA BAZI AĞIR METAL KALINTI DÜZEYLERİ

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 292 - 300, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001497

Öz

Bu çalışmada me:::bahada kesilm 32 sığırdan alman et, karaciğer, böbrek ,/e dalaktan oluşan 128 örnekte demir, bakır, Aurşun, çinko ve
anmik dü:::tyleriııin orta)'a konulması amaçlanmıştır. Doku ve organ örn~klerinin orgaııik madde kısmı magne.Ç}u17lnilmt"magnı'ZJ'um oksit karşısında
kuru külleşlirme ile yıkınılaııdıktan sonra ,arsenik dü":r..;:igümüş dietildit(yokarbamat ilc kfl/ctlcndikten soııra spektr~f()tometrr:.)'lediğer metallerin düz(yleri atomik ahsorbsi.J'on spcklr~fotomet-res(yle ölçüfdii. Oıu:.:.iki hayıandan alınan aynı sayıdaki el. kameiğrr, böbrek iif dalak örneklerinde O .00-1 .85
ppm arasl1lda arsenik, O .04-0 .10 ppm arasında kurşun, 7 .:10--4-1 .50 ppm arasında (i1Jeo, O . 11.2 .2 i ppm arasında bakır i'C 1 .02-28.66 ppm arasında
demir blılurıdı(~1Lbelirlendi.
OmelLlerde bulunalt militral madde düzeylerinin bunları tüketenlerde sağlıkları için herlıangi bir sakınca doğunna)ıacak ölçüde olduğu anlaşıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Bilgili

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Bilgili, A. (1993). SIĞIRLARIN ET VE İÇ ORGANLARINDA BAZI AĞIR METAL KALINTI DÜZEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(02), 292-300. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001497
AMA Bilgili A. SIĞIRLARIN ET VE İÇ ORGANLARINDA BAZI AĞIR METAL KALINTI DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(02):292-300. doi:10.1501/Vetfak_0000001497
Chicago Bilgili, Ali. “SIĞIRLARIN ET VE İÇ ORGANLARINDA BAZI AĞIR METAL KALINTI DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 02 (Ocak 1993): 292-300. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001497.
EndNote Bilgili A (01 Ocak 1993) SIĞIRLARIN ET VE İÇ ORGANLARINDA BAZI AĞIR METAL KALINTI DÜZEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 02 292–300.
IEEE A. Bilgili, “SIĞIRLARIN ET VE İÇ ORGANLARINDA BAZI AĞIR METAL KALINTI DÜZEYLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 02, ss. 292–300, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001497.
ISNAD Bilgili, Ali. “SIĞIRLARIN ET VE İÇ ORGANLARINDA BAZI AĞIR METAL KALINTI DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/02 (Ocak 1993), 292-300. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001497.
JAMA Bilgili A. SIĞIRLARIN ET VE İÇ ORGANLARINDA BAZI AĞIR METAL KALINTI DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40:292–300.
MLA Bilgili, Ali. “SIĞIRLARIN ET VE İÇ ORGANLARINDA BAZI AĞIR METAL KALINTI DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 02, 1993, ss. 292-00, doi:10.1501/Vetfak_0000001497.
Vancouver Bilgili A. SIĞIRLARIN ET VE İÇ ORGANLARINDA BAZI AĞIR METAL KALINTI DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(02):292-300.