Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001503

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Köpeklerde perianal bez tümörleri

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001503

Öz

On dört perianal be;:; tümörü histolojik olarak incelendi. Yaşları 3-17 arasında değişen köpekInin i',)'ü erkekti. Perianal be:.:.tümö'rleri
ryi dijerarısiye perianal bez adenomu (2), orta derecede vl)la :::.a;4 dileransD'
(;
perianal hez adenomu (1 i) ue perianal hez karsinomu (I) olarak klasifiye
edildi. bi dyeransiye perianal be:;, adenumları 1,ormal he:;:)'apısına hiij'ük
benzerlik göstermckti')'di. Orta derecede 19a za,rıj d!feransiyr: /Jerianal be,:
admomlarında tümör lobülleri bl~l'ük oranda transitional hücrelerden oluşmuştu. Bu tümör/erde duktus-ben:;,eri ya/Jllaı re skuamö',: metaplazi belırgindi.
İki tümörde 1-2 mm çapına varaliilen içi keratin ile dulu epidermoid kistbenzeri )'apılar dikkati çekti. Perianal be;;. karsinomu küçük, hiperkromatik
çekirdekli rezerv hücreleriızden oluşmuştu l'e vaskiiler boşluklar çeuresinde
pseudo-ro:;:etformllnda)'dı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ümit H. Milli

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Milli, Ü. H. (1993). Köpeklerde perianal bez tümörleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001503
AMA Milli ÜH. Köpeklerde perianal bez tümörleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001503
Chicago Milli, Ümit H. “Köpeklerde Perianal Bez tümörleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 03 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001503.
EndNote Milli ÜH (01 Ocak 1993) Köpeklerde perianal bez tümörleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 03
IEEE Ü. H. Milli, “Köpeklerde perianal bez tümörleri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 03, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001503.
ISNAD Milli, Ümit H. “Köpeklerde Perianal Bez tümörleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/03 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001503.
JAMA Milli ÜH. Köpeklerde perianal bez tümörleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40. doi:10.1501/Vetfak_0000001503.
MLA Milli, Ümit H. “Köpeklerde Perianal Bez tümörleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 03, 1993, doi:10.1501/Vetfak_0000001503.
Vancouver Milli ÜH. Köpeklerde perianal bez tümörleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(03).