Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001505

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Sığırlarda xylazine, chlorpromazine ve propionylpromazine uygulamalarında bazı klinik bulgular ile hematolojik ve biyokimyasal değişiklikler

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001505

Öz

Sığırlarda sedasyon, miyorclakzasyon ve analjczi sağ'lamak
amacıyla çqitli ilaçlar kullanılmaktadır (5, 12, 14, 22, 24). Narkotik
olmayan analjeziklcrclen xylazine ve nörolcptiklerdcn fenatiazin
türevleri IChlorpromazine ve propionylpromazinc gibi) bu amaçla
kullanılan ilaçlardandır (5, 8, i4, 17, 20, 2:1). Sözü edilen bu ilaçlar,
korku, h(~yecan, ~;inirlilik ve ekzitasyon durumlarının giderilmesi, özafagus tıkanması Ye ç(~şitli jinckolojik hastalıklarla bazı operatif
müdahaldere kolaylık sağlamak amacıyla sığırlarda kullanılmaktadır
(S, LS, 20, 24). Xylazine'in sığırlarda damar içi 0.03-0. i mg; kg,
kas içi 0.1-0.2 mg; kg dozlarda uygu.lanmasından sonra ilacın neden
olduğu klinik bulgular, damar içi uygulamada 1--:) dakika, kas içi
uygulamada isc 10- 1.') dakika sonra ortaya çıkmakta, bulguların
şiddeti doza ve hayvanın mizacına göre değişmektedir (6, 12, 14,
15, 21, 24). X ylazine u ygıılamasında sedasyon, miyorcIakzasyon
ve analjezi gibi arzu edilen etkilerin yanısıra; aşırı salivasyon, aspirasyon pnömonisi, kardiyovasküler bozukluklar, akciğer ödemi,
ruminal timpani, retemiyo sekundinariuın, aşırı üıinasyon Ye ishal
gibi yan etkilerin de ortaya çıkabileceği rapor edilmektedir (4, 7,
15,17,20,22,25). Ayrıca bu ilacın nabız, solunum sayısı, beden
ısısı ve mmen hareketleriyle, bazı kan param(~trderinde değişikliklere neden olduğu belirtilmektedir (4, 12, 21, 05-27).

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Kurtdede

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Kurtdede, A. (1993). Sığırlarda xylazine, chlorpromazine ve propionylpromazine uygulamalarında bazı klinik bulgular ile hematolojik ve biyokimyasal değişiklikler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001505
AMA Kurtdede A. Sığırlarda xylazine, chlorpromazine ve propionylpromazine uygulamalarında bazı klinik bulgular ile hematolojik ve biyokimyasal değişiklikler. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001505
Chicago Kurtdede, Arif. “Sığırlarda Xylazine, Chlorpromazine Ve Propionylpromazine uygulamalarında Bazı Klinik Bulgular Ile Hematolojik Ve Biyokimyasal değişiklikler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 03 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001505.
EndNote Kurtdede A (01 Ocak 1993) Sığırlarda xylazine, chlorpromazine ve propionylpromazine uygulamalarında bazı klinik bulgular ile hematolojik ve biyokimyasal değişiklikler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 03
IEEE A. Kurtdede, “Sığırlarda xylazine, chlorpromazine ve propionylpromazine uygulamalarında bazı klinik bulgular ile hematolojik ve biyokimyasal değişiklikler”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 03, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001505.
ISNAD Kurtdede, Arif. “Sığırlarda Xylazine, Chlorpromazine Ve Propionylpromazine uygulamalarında Bazı Klinik Bulgular Ile Hematolojik Ve Biyokimyasal değişiklikler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/03 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001505.
JAMA Kurtdede A. Sığırlarda xylazine, chlorpromazine ve propionylpromazine uygulamalarında bazı klinik bulgular ile hematolojik ve biyokimyasal değişiklikler. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40. doi:10.1501/Vetfak_0000001505.
MLA Kurtdede, Arif. “Sığırlarda Xylazine, Chlorpromazine Ve Propionylpromazine uygulamalarında Bazı Klinik Bulgular Ile Hematolojik Ve Biyokimyasal değişiklikler”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 03, 1993, doi:10.1501/Vetfak_0000001505.
Vancouver Kurtdede A. Sığırlarda xylazine, chlorpromazine ve propionylpromazine uygulamalarında bazı klinik bulgular ile hematolojik ve biyokimyasal değişiklikler. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(03).