Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001536

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji tayini

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001536

Öz

Kanatlı )'em maddelerinin metabolize olabilir eneıji miktarını belirlemek için kullanılan birçok yiintem vardır. Her yö.ntemin avantaj ve dezavan~
tajları bulunur. Bıı yöntemlerden biri de invivo olarak gercek metabolize olabilir
enerji ta)'inidir.
Gerçek metabolize olabilir enerji ta)'iııi ile yeme ()'em tüketim düu}'i,
temel rasyonun bileşimi ve )'eınin le:::.zetinegöre seçilip tüketilmesi), kanatLı.J'a
(tür, ırk, cinsiyet, )'a.ş, .fi:çyo/~jik durum) bağlı olmayanL'e daha az: değişken,
tekrarlanabilidik oranı )'üksek i'eriler elde edilmektedir. A}'Tlca gerçek metaholize olabilir el/erji tayininin,. kısa sürede tamamlanahilmesi, az:. miktarda yem
numunesine /tereksinim duyulması, az sayıda hayvana ihtiyaç olması ve pahalı
analizlere gereksinim olmaması gibi avantajları da vardır.
Bu derleme, gerçek metabolize olabilir enerji trl)'ini ile bu yö'ntem üzerine
yapılan eleştirileri iferinektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Gökan Önal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Önal, A. G. (1993). Kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji tayini. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001536
AMA Önal AG. Kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji tayini. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(04). doi:10.1501/Vetfak_0000001536
Chicago Önal, Ahmet Gökan. “Kanatlılarda gerçek Metabolize Olabilir Enerji Tayini”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 04 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001536.
EndNote Önal AG (01 Ocak 1993) Kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji tayini. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 04
IEEE A. G. Önal, “Kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji tayini”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 04, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001536.
ISNAD Önal, Ahmet Gökan. “Kanatlılarda gerçek Metabolize Olabilir Enerji Tayini”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/04 (Ocak 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001536.
JAMA Önal AG. Kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji tayini. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40. doi:10.1501/Vetfak_0000001536.
MLA Önal, Ahmet Gökan. “Kanatlılarda gerçek Metabolize Olabilir Enerji Tayini”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 04, 1993, doi:10.1501/Vetfak_0000001536.
Vancouver Önal AG. Kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji tayini. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(04).